herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 25 czerwca 2008 r.

Protokół

z XXV sesji Rady Miejskiej Grudziądza

odbytej w dniu 25 czerwca 2008 r.

 

 

XXV  sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 13:00, zakończono o godz. 14:30.  W posiedzeniu udział wzięło 18 radnych.

 

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/

 

Ad. 1 a

            XXV sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka dokonał otwarcia, wypowiadając słowa: „otwieram obrady XXV sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitał prezydentów, zaproszonych gości, kierowników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.

 

            Sekretarzem obrad był radny Michał Czepek

 

Ad. 1 b

            Przedstawienie porządku obrad

 Porządek obrad przyjęto bez uwag.

 

/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/.

 

Ad. 1 c

            Przyjęcie protokołu z XXIV sesji

 

W wyniku głosowania protokół z XXIV sesji przyjęto jednogłośnie (18 za).

 

Ad. 2

Informacje Prezydenta

            Panie Przewodniczący, szanowni Państwo Radni. W okresie pomiędzy sesjami, moim zdaniem, najważniejsze sprawy, które chcę zaprezentować są następujące: podpisałem z panem Wojewodą aneks, czyli formalności stało się zadość, aneks na dokończenie budowy szpitala. Chcę powiedzieć, że mamy 47mln zł nie do końca roku, do października. Harmonogram rzeczowy przewiduje wybudowanie szpitala do 31 października. Dajemy sobie 2 miesiące czasu na ewentualne poprawki i na odbiory szpitala tak, żeby szpital był odebrany już w tym roku kalendarzowym. Składam podziękowania firmie BUDOPOL, która do maja w zasadzie pokrywała wydatki z własnej kieszeni. Te wszystkie wydatki, które były zaplanowane w harmonogramie.

Udało się również w drodze konkursu pozyskać dofinansowanie na ul. Warszawskiej w wysokości 1,9mln zł. Jest to subwencja z rezerwy Ministra Infrastruktury. Udział środków zewnętrznych całkowitej przebudowy ul. Warszawskiej czyli kwota 7,2mln będzie wynosił 3mln 900 tys. zł Czyli ponad połowę. Większość z tych zaoszczędzonych pieniędzy, tego 1,9mln proponuję Państwu Radnym przeznaczyć z powrotem na drogi, na remonty jedni, chodników, dodatkowe malowania oraz na wykonanie dokumentacji napraw i remontów ulic w przyszłym roku. Chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o kolejne konkursy, wszędzie bierzemy udział tam, gdzie jest tylko to możliwe. Jesteśmy przygotowani na modernizację ul. Hallera wraz z wiaduktem na konkurs, nie remontowanych odcinków Paderewskiego między nowymi rondami, czyli od Karabinierów a przy tym rondzie gdzie jest Kwidzyńska, Olsztyńska-tam też będziemy brali udział w konkursie; całej ul. Lipowej, która będzie traktowana jako jeden z dojazdów, jedna z dróg dojazdowych do strefy oraz dodatkowo przebudowy ulic, które uznaliśmy za największe, w fatalnym stanie technicznym na osiedlu Tarpno, Tczewska, Elbląska i drogi gruntowej Kruszelnickiego łącznie z mostkiem. Tam koło Kapusty ta droga polna w zasadzie jest dzisiaj. To takie plany są jeżeli chodzi o drogi i o te 1,9mln, które dodatkowo wpłynęło chcemy przeznaczyć również na drogi.

Kolejna sprawa. Mamy już podpisane umowy na dwa boiska sportowe „Orlik”, o czym informowałem Państwa wcześniej, informuję jaka jest sytuacja bieżąca. Boiska jak wiadomo mają powstać na „Olimpii” i na osiedlu Strzemięcin. Warunkiem, czyli efektem końcowym oddania tych boisk do użytku powinno być ich jak największe wykorzystanie. Czyli boiska są preferowane wszędzie tam, gdzie do południa jest młodzież szkolna, po południu kluby lub osiedle. Boisko będzie wyglądało tak, w ten sposób na Strzemięcinie. Tu macie rzut… a to jest też Strzemięcin…Olimpii nie ma? Ale jest w podobnym stylu. To jest boisko 30 na 60 piłkarskie z tyłu jest boisko do siatkówki i do koszykówki. Jest budyneczek z pomieszczeniami socjalnymi. Tu jest to wszystko ogrodzone i, co najważniejsze, oświetlone. Czyli w terminach październik do marca może być również wykorzystywane do godziny 22. Chciałbym tutaj poinformować, że pan Senator Person, który sam powiedział, że będzie prosił pana Wiceministra Sportu, pana Półgrabskiego, który odpowiada za inwestycje sportowe również o przyszłoroczne deklaracje tak, abyśmy wprowadzili przyszłoroczne obiekty sportowe do budżetu jesienią tego roku.

Kolejny temat: mieszkania socjalne. Jeżeli chodzi o Internat przy ul. Lipowej to otrzymaliśmy już z Banku Gospodarstwa Krajowego informację o dofinansowaniu w wysokości 30% a więc tych 5mln 850tys., które przewiduje kosztorys, 1/3 będzie dofinansowana z budżetu centralnego. Kończymy przy ul. Nadgórnej ostatnią kondygnację. Koszt budowy, przypominam, 2,5mln zł – 28 mieszkań; dofinansowanie zgodnie z tym, że nowe budynki dofinansowane są w 20% a remontowane w 30%.

Chciałbym już Państwu przekazać informację kolejną, że udało się pozyskać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pożyczka na cele ochrony środowiska ma to do siebie, że jest możliwość, a w zasadzie najczęściej, 50% po osiągnięciu efektu się umarza. Więc tu zakładamy… dlaczego to mówię – przez wiele lat nie było, z tego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, nas tam widać w ogóle. Myśmy złożyli wniosek w ubiegłym roku, bo wnioski się przyjmuje do listopada danego roku na następny rok, więc to jest pierwsza pożyczka na cele związane z ochroną środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, nieźle oprocentowana bo, o ile pamiętam, to jest 6% w skali rocznej. Zakupimy co najmniej 100 plastikowych takich pojemników jakie macie Państwo tu przy ul. Curie-Skłodowskiej i Małogroblowej. Ten pojemnik jest tu w tle tego wykresu…Jeżeli Pan Prezydent by pokazał, może do tyłu cofnąć…O, taki pojemnik, on jest elegancki i estetyczny …100 takich pojemników. Pan Radny już myśli…podobnych…Pan Radny już myśli ile będzie stało na Lotnisku.

Chcę powiedzieć, że wcześniej pozyskaliśmy również na ogród botaniczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 30tys.zł czyli 30% kosztów urządzenia zieleni. Zapraszam Państwa Radnych żeby zobaczyć jak wygląda w tej chwili ogród botaniczny. Zobaczcie jak on wygląda w tej chwili, niedługo go ukończymy i będzie tak, jak chyba w najlepszych czasach świetności tego ogrodu.

Z dalszych spraw, które chciałem Państwu przekazać, to informacja, że wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy przystępujemy do programu 45/50+. Chcemy zatrudnić w sumie 130 osób: 80 osób w tym programie 45/50+ a około 50 w programie „Praca i Środowisko”. Jak zwykle udało się naszemu Urzędowi pozyskać największą kwotę z całego województwa i postaramy się w sposób gospodarny, jak najlepszy wykorzystać.

Jesteśmy gotowi, proszę Państwa, z pierwszymi konkursami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W wakacje powinny być konkursy, mam na myśli lipiec-sierpień, na przebudowę ul. Granicznej, rekultywację Jez. Rudnickiego. Jesteśmy również gotowi do boju na drugi etap Trasy Średnicowej w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.

Postępują prace przy modernizacji ul. Parkowej i Cegielnianej. Kto tam z Państwa przechodzi, to widzi jaki jest bałagan. Od dwóch tygodni Cegielniana jest zamknięta dla ruchu. Trwa wymiana konstrukcji nośnej jezdni. Równolegle w kilku miejscach na ul. Parkowej wymieniane są instalacje podziemne. Przypominam, planowany termin zakończenia tej inwestycji – grudzień 2008 r.

Kolejna sprawa. Są realizowane mosty na ul. Miłoleśnej, czyli przed Linarczykiem. Efekt docelowy tego mostu to, o ile pamiętam, 50t nośności. I realizujemy również most na ul. Lipowej. Ten most był w tragicznym stanie i w zasadzie to była kryminalna sprawa. Kto z Państwa Radnych może zobaczyć jak wyglądały dźwigary drewniane to jest próchnica. Biorąc pod uwagę, że na Lipowej jeździły ciężarówki, chociaż nie wolno było jeździć, bo tam było 10t. ale jeździły- to tragedia mogła być  każdej chwili. Ten most przy ul. Lipowej stwarza pewne problemy mieszkańcom sąsiedniego osiedla, szczególnie ulicy Irysowej, bo wykorzystywana jest Droga Graniczna do przejazdu i Droga Graniczna jest skomunikowana z ul. Irysową. Chce Państwu powiedzieć tak, że udało się również w porę wyremontować, taka drobna rzecz, mianowicie schody nad Wisłą i ten murek. Ten murek, jak Państwo wiecie, tam gdzie jest tablica pamiątkowa poświęcona tu Słowackiemu. Ta właśnie tablica, ona w każdej chwili mogła wypaść. Trzeba było pilne działania podjąć wspólnie  z konserwatorem, żeby ten murek odbudować ten murek cały. Udało się zrobić również ten mur zewnętrzny…tak on w tej chwili wygląda. A również ten taras widokowy...to jest ten taras widokowy. Dalsze prace, chodzi o schody, i taka brama, która powinna być u góry przy wejściu na te schody tu i z drugiej strony taka jak była na dawnych zdjęciach. No, po prostu w tym roku nas z pieniędzmi na to nie stać. Ale gdy będzie dalszy etap modernizacji właśnie tego przepięknego zabytku.

Wszystko wskazuje na to, jestem pewien, że 1 lipca będziecie Państwo mogli kąpać się na plaży nad Jez. Tarpejskim. Tam już są prace daleko zaawansowane, jest piasek, jest wszystko powycinane, pozwolenia, wszystkie papierkowe sprawy są pozałatwiane i zapraszam młodzież i Państwa na plażę 1 lipca. Ta plaża będzie oczywiście co roku modernizowana: o jakieś parkingi, o jakąś drogę czyli sukcesywnie będziemy tam coś więcej robić.

Chciałbym również Państwa poinformować, że do plaży miejskiej w Rudniku od ul. Miłoleśnej będzie ścieżka rowerowa. Ścieżka rowerowa taka, jaka jest od ronda przy Realu wzdłuż ulicy południowej, chyba, do plaży Miejskiej. To z drugiej strony będzie też taka ścieżka.

Na Górze Zamkowej trwają prace archeologiczne: odsłanianie fundamentów skrzydła południowego i wschodniego. Prace są dosyć daleko zaawansowane. Specjaliści tam pracują.

Z kolejnych spraw, takich już o mniejszym ciężarze przy szkole nr 4 w Owczarkach, tj.ul. Jaśminowa jest ładny park. Tam został park uprzątnięty, zrobił to nasz leśniczy wspólnie ze skazanymi z Zakładu Karnego. Jest tam w trakcie powstawania ścieżka dydaktyczna, ścieżka dla młodzieży na cele edukacyjne.

Dodatkowe środki przeznaczyliśmy, doszliśmy do wniosku, że sprzątanie Starówki i miasta poranne nie zawsze spełnia swój cel. Po południu już jest brudno, już papiery w powietrzu fruwają, jest naśmiecone więc będziemy dodatkowo zlecać sprzątanie w soboty i w niedziele również dwa razy dziennie. Sprzątamy również park przy ul. Lipowej, ten, który jest nad Jez. Tarpieńskim.

Chce Państwu powiedzieć, że trwa akcja, już miesiąc chipowania psów. To jest to, cośmy tu wcześniej mówili i przez pierwszy miesiąc zostało w ośmiu przychodniach weterynaryjnych zachipowanych 140 piesków, które w ten sposób, i lepszy dla właścicieli, i lepszy dla nas; dla właścicieli lepszy bo jak zginie to go odnajdą, dla nas tak samo – wiemy czyj to jest pies. Także będziemy ją dalej, tę akcję, kontynuować. W tym roku mamy na ten cel 75tys.zł.

Odbyłem parę spotkań poza Grudziądzem. Pierwsze było spotkanie prezydentów w Bydgoszczy. Były dwa ważne tematy. Wszystkie miasta borykają się z problemem odpadów. Segregacja odpadów generalnie nie spełnia oczekiwań. Segregacja w Grudziądzu w wysokości 3-4 czy nawet 5% nie rozwiązuje w żaden sposób problemu odpadów a raczej opłat marszałkowskich za składowanie tych odpadów. Wszystkie miasta są zainteresowane, z wyjątkiem Włocławka, wszystkie miasta są zainteresowane wybudowaniem spalarni. Ja jestem zainteresowany koncepcją toruńsko-bydgoską. Poczekam na te warunki. Poinformuję Państwa jak to wygląda i jakie są zasady. Zasadność ekonomiczna transportowania nawet odpadów do spalarni jest ponoć do 100km. Potem to już trzeba się zastanowić czy jest sens ekonomiczny. Drugi temat spotkania z prezydentami był również bardzo pragmatyczny. Mianowicie chodzi o System Informacji Przestrzennej. Chcemy wspólnie ratyfikować do Regionalnego Programu Operacyjnego w naszych miastach stworzyć taki system informacji przestrzennej gdzie by można było w Internecie mieć wiedzę prawną jakie są uwarunkowania prawne, np. danej działki, jaki jest plan przestrzenny, jakie są warunki naokoło tej działki, jakie są media, wszystkie informacje, żeby były w Systemie Informacji Przestrzennej. I chcemy wspólny taki projekt złożyć do Marszałka do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Z ciekawszych rzeczy to jak co roku ankieterzy pytali się klientów Urzędu Miasta jak Urząd pracuje. Chcę przypomnieć, że jest to obligatoryjne w związku z naszym certyfikatem ISO i oceniono kompetencje bardzo dobrze i dobrze oceniło 97% ankietowanych. A uprzejmość aż 98%. Ogólny poziom zadowolenia z załatwianych spraw: bardzo dobrze – 66%, dobrze – 28% , 3%- źle, bardzo źle – też 3%. Mniej niezadowolonych było o 1% niż w roku ubiegłym.

Na zakończenie chciałbym Państwu podać taką informację: w dniu 3 czerwca oddano do użytku pierwszy etap Trasy Średnicowej. Oddanie było z 8 miesięcznym opóźnieniem. Oficjalnie z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim współpracownikom z Wydziału Dróg, z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, z Funduszy Europejskich, Planowania i Budownictwa, bo to było w trakcie przekształceń. Tym wszystkim, którzy brali udział w tej bardzo trudnej inwestycji realizowanej w bardzo trudnych warunkach. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Wielkiej uroczystości otwarcia nie było. Po prostu przenieśliśmy szlaban gdyż uważałem, że wszyscy na około są tą inwestycją zmęczeni: i mieszkańcy, kierowcy, wszyscy z okolicznych ulic więc to był moment- pół minuty, przenieśliśmy ten szlaban z lewej na prawą i już ciężarówki jechały. Chce powiedzieć, że konsekwencją oddania jest kilka uwag. Kilka uwag z tej Trasy Średnicowej, z pamięci powiem tak: te uwagi są do krawężników, które mają inne profile, do zieleni i do oznakowań – choć przyznaję tutaj, że one były. Trasa Średnicowa została zrobiona zgodnie z dokumentacją. Zgodnie z dokumentacją krawężniki były wyprofilowane tak jak w dokumentacji, zieleń tak samo, oznakowania tak samo. Te oznakowania były, oczywiście, fatalne. One są w trakcie wymiany, 8 bodajże  będzie tablic wykonanych jeżeli chodzi o oznakowanie Trasy Średnicowej. Część już jest montowanych. Osobiście nadzorował całość z Wydziału Dróg pan Adam Orłowski. Bliski był na pewnym etapie zawału, już go musiałem cucić. Także panu Adamowi Orłowskiemu dziękuję tutaj imiennie za tą tak trudną inwestycję. Mam nadzieję, że kolejne już inwestycje będą dużo, dużo łatwiejsze.

Ja mam taką propozycję jakby były jakieś pytania do tego, co powiedziałem, bo jeszcze chciałbym Państwu przekazać informację o dalszych, żebyście na bieżąco wiedzieli jaki jest II etap, jaki jest III i co udało nam się pozyskać z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mianowicie, nie sztuka budować z własnych pieniędzy. Sztuka budować cokolwiek z pieniędzy pozyskanych z obojętnie skąd: z funduszu, z projektów związanych z bezpieczeństwem tj. Karabinierów czy też IV etap czyli od zjazdu w węźle Grudziądz z autostrady do ul. Toruńskiej będzie sfinansowanych w całości ze środków państwowych czyli generalnie Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To jest 2,8km. Pokażemy za chwileczkę Państwu te plany. Ja skończyłem już Panie Przewodniczący.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

            Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie mam tylko pytanie do tej kwestii, w której Pan mówił o dodatkowych robotach, o ulicach tam m.in. gdzie Kruszelnickiego. Czy tam było wymieniane dokończenie ul. Nauczycielskiej? Czy ja nie usłyszałem czy tam było.

 

Prezydent Robert Malinowski

            Nie, Nauczycielska nie była wymieniana. Na Nauczycielską będziemy dopiero robili dokumentację na te brakujące 300m.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

No, niecałe 300m.

 

Prezydent Robert Malinowski

            No, niecałe 300m. nauczycielska nie była. Była Kruszelnickiego razem z mostem.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Czyli mam rozumieć, że w tym roku dokończenie ulicy Nauczycielskiej jest wykluczone?

 

Prezydent Robert Malinowski

            Ja bym nie wykluczał, bo, powiem dlaczego bym nie wykluczał: my nie wiemy jak pójdą przetargi.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

            No przetargi już były.

 

Prezydent Robert Malinowski

            Nie, jeszcze przetarg na rondo, na przykład na Strzemięcinie, nie był jeszcze. Nie wiemy jak pójdą przetargi Panie Radny. No, po prostu mówiąc inaczej, jak zostaną środki finansowe jeszcze to jakoś się zagospodarujemy więc dzisiaj wykluczyć się tego nie da.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

            No bo ja pytam się w kontekście odpowiedzi, którą uzyskałem od pana Wiceprezydenta Sikory, że być może ten odcinek będzie zrobiony w tym roku właśnie ze względu na to, jak pójdą przetargi.

 

 

Prezydent Robert Malinowski

            Ja też tak mówię „być może”. Także nie mówię „nie”.

 

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Czyli trzeba być dobrej myśli, tak?

 

Prezydent Robert Malinowski

            Znaczy trzeba poczekać na rozstrzygnięcia przetargowe, bo idą niektóre wyżej niektóre niżej. Trudno powiedzieć jak to będzie  praktyce. Ja tego nie wykluczam.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

            Dziękuję bardzo.

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

            Panie Prezydencie, ja mam pytanie dotyczące Góry Zamkowej. Wiadomo, że ten łuk, który jest wybudowany jest bez fundamentu i on jakby, no najprawdopodobniej jego losy będą takie, że zostanie rozebrany. Wiem również na podstawie dokumentacji fotograficznej wykonanej podczas wykopalisk przez pana Jakobiego, że na tym terenie znajduje się most średniowieczny nad suchą fosą. Podobny most, jego element, jest pokazany w Warszawie na Placu Zamkowym. Czyli Grudziądz miałby się czym pochwalić bo jest to bodajże jeden z trzech czy czterech mostów zachowanych w Polsce. Jakie są plany dotyczące Góry Zamkowej?

 

Prezydent Robert Malinowski

            Dwutorowo idą prace. One idą oczywiście pod ścisłym nadzorem Konserwatora Wojewódzkiego, wg mnie to aż za ścisłym. Bez przerwy się interesuje i pyta pan Konserwator o szczegóły. Działa również Towarzystwo Miłośników Budowy Wieży Klimka. Bardzo intensywnie działają. I nie tylko oczekują od Miasta ale i sami mają prace więc ja myślę, że jak pan Konserwator się zgodzi to prace pójdą dwutorowo: raz trzeba będzie dojść w trakcie tych wykopalisk, w zależności od ilości środków, które mamy oczywiście na koncie, do takiego stanu, który Konserwatora będzie zadowalał a drugi raz spróbować pobudować tę wieżę Klimek, jeżeli by się dało, w takich zewnętrznych rozmiarach jakie ona miała. I przeznaczyć ją na cele czy turystyczne czy inne. Czyli dwutorowo: budować wieżę Klimek z udziałem Towarzystwa Budowy Klimka a drugie prowadzić prace konserwatorsko-zabytkowe takie archeologiczne jak tu robimy. Tylko tu mamy na ten cel 24 chyba czy 25tys.zł. Natomiast wszystko zależy od ilości środków w budżecie, od rozmiaru tych badań archeologicznych. W tej chwili…no byliśmy tam ostatnio. Tam pracuje 3 czy 4 ludzi to jest łyżeczką taką do cukru-ja mówię w przenośni czyli tak szczegółowo wszystko badają i szczoteczką tam czyszczą, tam jakieś ornamenty nam pokazywali. Są to bardzo powolne i mozolne prace. Postaramy się, jak pan Konserwator się zgodzi, dwutorowo prowadzić prace tam. Budowa Wieży Klimka – to oddzielnie, tam już jest ten fundament pod budowę Wieży Klimka zrobiony. Proszę zobaczyć jak to wygląda. Natomiast te badania muszę być przeprowadzone, bo nie robiono tego od dawna. Myśmy tego nie robili za czasów Polski. To Niemcy robili.

 

Radny Michał Czepek

            Panie Prezydencie dużo dobrych informacji było natomiast ja się zawsze cieszę kiedy Grudziądz jest obecny w mediach. Natomiast wczoraj mieliśmy taką przykrą sytuację: TVN24 trochę nas obsmarował jako miasto. Chodzi mi o Drogę Graniczną. Oddaliśmy ją do użytku pod koniec…znaczy na początku czerwca. Chciałem zapytać dlaczego ta Droga Graniczna nie jest połączona ze Średnicówką, przecież można by w sumie bezkolizyjny zjazd zrobić. Ona jest zaledwie kilkanaście metrów od średnicówki.

 

Prezydent Robert Malinowski

            Nie proszę Państwa, te osoby, które mieszkają na ul. Irysowej, Ci z państwa, którzy tam byli to się orientują, że Droga Graniczna, która wychodzi tu w zasadzie od ul. Waryńskiego, w prawo jest Kurpiowska a tak, która idzie prosto przez dzisiejsze tereny Strefy Ekonomicznej. Wtedy, kiedy był przetarg na dokumentację projektową Trasy Średnicowej, listopad 2004, nikt o strefie ekonomicznej nie myślał, kompletnie nikt nie myślał. Strefa ekonomiczna pojawiła się w maju 2006 – to jest istotne. Natomiast, rzeczywiście, w dokumentacji nie było skomunikowania z trasą graniczną Trasy Średnicowej gdyż Trasa Średnicowa ma mieć określone parametry: techniczne, szybkościowe i każde skrzyżowanie takie coś po prostu osłabia. Natomiast jak powstała Strefa to istniała pilna konieczność połączenia, skomunikowania tej Trasy Średnicowej ze Strefą. Był wniosek w poprzedniej kadencji w czerwcu czy lipcu do pana Prezydenta o zmianę dokumentacji. Wniosek taki został odrzucony. On się wiąże również ze zmianami jeżeli chodzi o te wszystkie oceny środowiskowe. Więc on by przedłużał zdecydowanie rozpoczęcie budowy tej Trasy Średnicowej bo trzeba by było to wszystko uzgodnić, te procedury prawie, że od nowa powtarzać. A na dodatek się jeszcze nałożył - no, co tu dużo ukrywać, bo jesteśmy dorośli – rok wyborczy. Więc trzeba było rozpocząć tę pracę rozpoczętą. Efekt jest taki, że my dzisiaj musimy zrobić nową dokumentację i skomunikować Drogę Graniczną z Trasą Średnicową. No, dodatkowe wydatki ponieść. Kiedy to może nastąpić? Część prac już w tym roku zrobimy. Jest dokumentacja i już w tym roku musimy część prac zrobić po to, żeby jak tam będzie inwestor, żeby od razu miał gotowe. Z jednej strony będzie ulica Lipowa, z drugiej strony Droga Graniczna. Trzeciej strony nie będzie.

 

Radny Kazimierz Cichiński

            Pytanie. Droga Średnicowa oddana i skrzyżowanie z Łyskowskiego. Są tam światła, już teraz są kolejki. Dlaczego tam nie ma ronda?

 

Prezydent Robert Malinowski

            Panie Radny, no, Szanowni Państwo, taką dokumentację przyjęto. Jest to zgodne z dokumentacją, zgodne z procedurami. Wszelkie zmiany w dokumentacji mogłyby spowodować zachwianie płynności finansowej, mianowicie w spłacaniu ze środków unijnych. One groziły, że nie zostaną nam przyznane środki unijne. Bo myśmy złożyli jedną dokumentację wszędzie. W Ministerstwie Infrastruktury taka została zatwierdzona i to było wykonane w 100% zgodnie z dokumentacją. Taka była dokumentacja.

 

Prezydent Robert Malinowski

Pan Prezydent jest przygotowany na informację. Ja ją przekażę Państwu dodatkowo, ponieważ w różnych miejscach jesteście. Różni ludzie się Was pytają. Jak II etap jest, jak ma wyglądać III etap, tak? Proszę w jak największym skrócie.

 

Wiceprezydent Marek Sikora

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Może na początku tylko uzupełnię krótko panu Radnemu Piaseckiemu. Z tych śmietników takich 6 sztuk będzie tak jak mówiłem na komisji a około 95 będzie takich plastikowych. Czyli łącznie, Prezydent dobrze powiedział, około 100 do 110 śmietników do segregacji tych śmieci. Tych ładnych 6 na Starówkę. One po prostu kosztują 7600 i byśmy po prostu nie wyrobili z tym budżetem.

Szanowni Państwo, mówiąc o trasie średnicowej ja bym Państwu wrócił do samego początku powstawania samej Trasy Średnicowej. Tutaj może jest bardzo słabo widoczna mapa ale sam przebieg Trasy Średnicowej powstał gdzieś na początku lat 70-tych. I on sobie tak przebiegał, jeszcze wtedy nie myślano o autostradzie w Grudziądzu. Tutaj pan Radny Michał Czepek przed chwilą zadał pytanie o sam węzeł skomunikowania z Drogą Graniczną. Rzeczywiście on wszędzie występował. W 70-tym roku, jak spojrzymy, jest skrzyżowanie-przedłużenie ul. Piłsudskiego i Zagraniczna. To taka ciekawostka może. Tu jest węzeł, tu jest węzeł. Następnie już w 98r., kiedy powstawało studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta, również ten węzeł był tu pokazany w tym miejscu. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który jakby tworzył później był za kadencji pana Prezydenta Tefelskiego tworzony, również przewidywał węzeł w tym miejscu. Dlaczego się nie pojawił w dokumentacji – trudno dzisiaj ocenić. Natomiast nie było czasu, żeby go zmieniać bo sama zmiana dokumentacji w trakcie trwania już kontraktu unijnego to ok. 1,5 roku i moglibyśmy się nie zdążyć z samym terminem. Tutaj pokazuję genezę samej trasy. Ona również już w 98r. się pokazywała, szła dalej już pod ewentualną przyszłą trasę, autostradę. Co się pokazało później nam. Mianowicie to jest mapka prac trasy ekspresowych i dróg autostradowych przygotowanych przed EURO 2012 przez Generalną Dyrekcję. Grudziądz, proszę bardzo Państwo zwrócą uwagę, się pojawia nam w kapitalnym miejscu. Z jednej strony Północ-Południe Autostrada A1 z drugiej droga ekspresowa S5 Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Grudziądz. Czyli jeżeli byśmy sobie przyłożyli np. na pół polski tego typu prostokąt to Grudziądz jest jedynym połączeniem trasy ekspresowej Zachód-Wschód, Północ-Południe mamy przecięcie jedyne z autostradą w Grudziądzu. Dlaczego to pokazuję, bo to ma istotny wpływ na budowę naszej Trasy Średnicowej ponieważ miasto przez wiele lat projektowało Trasę jako swoją taką obwodnicę jako drogę zbiorczą. W tym momencie, w którym ogłoszono, że S5 dochodzi do Grudziądza to już nie będzie droga - obwodnica miasta. Będzie to wyprowadzenie tranzytu zachodniej Europy na Wschód na kraje nadbałtyckie poprzez trasę ekspresową przyszłą 16-tke. Jeżeli dojdziemy do samego skrzyżowania tutaj jest rozrysowana autostrada w okolicach południowej części miasta. Przychodzi S5 do Nowych Marzów węzeł, autostrada A1, węzeł Grudziądz. Stąd zaczyna się już nasza Trasa Średnicowa w kierunku północnym. Ja będę oczywiście szczegółowo każdy element Trasy omawiał. To było tylko tego typu wprowadzenie Panie Radny. Ale jak Pan sobie życzy to można to w tle potrzymać.

Szanowni Państwo, cała trasa, I etap zaczął nam się na skrzyżowaniu ul. Kwidzyńska-ul. Paderewskiego do skrzyżowania w okolicach WARM z drogą zbudowaną w ramach środków sporowskich, drogą Łąkową. Ten odcinek pierwszy oddano, jak Pan Prezydent wspomniał, 3 czerwca do użytku o długości około 3,4km. On jest już oddany jako jedna jezdnia przyszłej dwupasmowej jak gdyby trasy ekspresowej. Pan Radny Cichiński zadał dosyć ciekawe pytanie dlaczego na skrzyżowaniu przy tej drodze z ulicą Łyskowskiego w tym miejscu ona jest płaskie skrzyżowanie. No dlatego, że docelowo trasa będzie miała po dwa pasy w każdą stronę a Łyskowskiego będzie górą szła wiaduktem. Więc gdybyśmy zbudowali tam rondo to rondo za 2-3 lata by trzeba byłoby rozbierać wtedy, kiedy będziemy budować kolejną nitkę dwóch pasów i budować wiadukt górą. Więc jak gdyby w tym momencie byłby to bezzasadny wydatek. Czyli dotąd jakby mamy dołożone. Kolejny etap od skrzyżowania tutaj aż do ul. Południowej. Praktycznie można powiedzieć, że miasto już posiada gotową dokumentację projektową. Ta dokumentacja projektowa, ja tu specjalnie dla Państwa ją tutaj powiesiłem, to może w wolnej przerwie jakby kogoś bardziej zainteresowało rozwiązanie, szczegóły komunikacyjne, czyli od ronda przy Warmie przez rondo przy ul. Parkowej, przejście górą nad ul. Hallera, łącznice zjazdowe, kawałek jest wybudowany w ramach inwestycji Carrefour-Praktiker i później wschodnią częścią torów kolejowych aż do ul. Południowej tutaj mniej więcej w tym miejscu jest rondo przy Realu. I może bardzo krótko to samo pokażę tutaj na slajdach. Czyli jeszcze raz zacznę od Warmy, ul. Parkowa, rondo, mamy Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, mamy stare Lotnisko. Przechodzimy dalej prosto; tutaj jest stary ślad ulicy Żwirki. Ulica Żwirki będzie tu będzie odcięta a ten odcinek będzie zawinięty i wprowadzony w ulicę Parkową. Również będzie w tym miejscu zbudowana pętla dla autobusów na Wszystkich Świętych do cmentarza. Więc tutaj górą będzie wiadukt górą nad ul Hallera, następnie ten fragment jest już wybudowany, dochodzimy do istniejącego ronda. Może jako ciekawostkę podam, to rondo jest przedstawione w stosunku do osi koncepcji o 6m w prawo i niestety Ci tym drugim pasem będą jechać prosto a Ci będą sobie takim łukiem zawijać. Więc tu skręcamy w lewo i dochodzimy wzdłuż torów kolejowych do ulicy samej Południowej. Co dalej ze Średnicówką? Dalej mamy taki brakujący kawałek, o nim powiem za chwilę. Skupię się w tej chwili na węźle autostradowym Grudziądz i na tym odcinku, tu czerwoną linia zaznaczony, to jest długi około 3km. Prawie tak długi jak pierwszy etap Średnicówki. Pierwotnie, jeszcze rok temu, w planach budowy autostrady A1 autostrada kończyła się tu w tym miejscu na końcu punktu poboru opłat czyli 300m przed granicą administracyjną miasta. Po długich, żmudnych rozmowach z projektantami z Generalną Dyrekcją oddziału Bydgoszcz z inż. Zenonem Ryżem z Trans-Projektu w Gdańsku. Udało się namówić Generalną Dyrekcję, żeby Grudziądz, 100tys.miasto, plus przyszła droga ekspresowa 16-tka, będzie podłączona  z autostradą A1. Dzisiaj m.in. wróciłem od projektanta już tego odcinka z firmy z Gdańska. Już mam informację pewną, otrzymaną              2 m-ce temu od Ministra Rapciaka z Ministerstwa Infrastruktury, że ten odcienie 3km az do skrzyżowania w tym miejscu ul. Rataja będzie wybudowany w ramach autostrady A1. Czyli można powiedzieć, że miasto na trzeci odcinek średnicówki nie dołoży ani złotówki, bo będzie to inwestycja krajowa. I tutaj, myślę, że mamy się jako mieszkańcy z czego cieszyć bo wybudowanie tego odcinka to jest ok. 100mln z dokumentacją projektową. Dzisiaj rozmawialiśmy, żeby wybudować jeszcze w tym miejscu dodatkowy węzeł łączący osiedle Rządz z osiedlem Mniszkiem czyli połączenie ul. Konstytucji 3 Maja z ulicą Drogą Mazowiecką. Kasy będą w punkcie poborowym w tym miejscu. Jako ciekawostkę może podam, że sama autostrada A1, niektórzy mówią, że ona przechodzi pod Grudziądzem, ona również w Grudziądzu przebiega. Ponieważ tutaj mamy Jez. Rządz a granica administracyjna miasta to jest taki cypelek. Czyli tu parę metrów autostrada będzie w granicach miasta. Tak to śmiesznie wzdłuż kanału głównego granicy poprowadził Grudziądza więc w Grudziądzu również będziemy mieli samą autostradę. Teraz może tutaj dalej. Nie wiem czy to jest dobrze widoczne. To jest już zdjęcie satelitarne rondo przy Realu, tutaj Real, do tego miejsca dociągamy my naszą dokumentację my, którą mamy. Do tego miejsca dociągnie Generalna Dyrekcja. Będzie nam brakować ok. 500m bieżących Trasy Średnicowej całej, żeby mieć komplet. Ta inwestycja będzie do końca roku 2011. Kiedy nasz odcinek powstanie – trudno jeszcze powiedzieć z uwagi na to, że ubiegamy się o środki europejskie.

Teraz na jakim etapie jest pozyskiwanie środków. Pierwotnie I odcinek był wybudowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport” w latach 2005-2006. On się już skończył ten projekt. Z tego projektu wybudowano w kraju około 80 podobnych inwestycji. Tutaj jako ciekawostkę może podam 18 z nich do dnia dzisiejszego jest zagrożonych i prawdopodobnie będzie im dofinansowanie cofnięte. Więc tutaj mówię to po to, że nam udało się to dociągnąć, pomimo tych skaczących cen materiałów budowlanych i robocizny.

Drugi odcinek od tego miejsca do ul. Południowej nie wchodzi w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” jako lista indykatywna czy do projektów podstawowych. Niestety tym razem dla Grudziądza ze względu na EURO 2012, 96% środków z prawie 23mld euro będzie skierowanych na drogi ekspresowe i autostrady pod euro. Na same konkursy na tego typu drogi, obwodnice miast czy też drogi średnicowe na miasta na prawach powiatu, jest przewidzianych 300mln euro na całą Polskę. Konkurs będzie ogłoszony w III kwartale bieżącego roku. Na bieżąco kontaktujemy się z Ministerstwem i mamy nadzieję, że uda nam się tutaj ten konkurs po prostu wydać. Również równolegle będziemy zabiegać z Panem Prezydentem… do 1 lipca Pan Prezydent jest umówiony u Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby również rozmawiać o tym brakującym fragmencie, żeby go dołączyć do samego zjazdu. Jeżeli macie państwo jakieś pytania to bardzo proszę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Arkadiusz Goszka

            Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Nie widzę, dziękuję bardzo.

 

/Spis zarządzeń Prezydenta stanowi załącznik nr 3 do protokołu/.

 

Ad. 3

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008r.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/71/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/

 

Ad. 4

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owczarki Wschodnie” obejmującego teren ograniczony linią kolejową Grudziądz-Malbork oraz granicą administracyjną miasta.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/72/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 5 do protokołu/

 

Ad. 5

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera, Rejtana i linią kolejową.

 

Radny Michał Czepek

Ja mam pytanie Panie Prezydencie czy pozwolenie na wykonanie rozbiórki tych obiektów po terenie Zakładów Mięsnych jest aktualne. Czy Inwestor posiada aktualne pozwolenie na dokonanie rozbiórki tych budynków.

 

Prezydent Robert Malinowski

            Panie Przewodniczący, szanowni Państwo Radni, oczywiście, że ma aktualne pozwolenie. Jeżeliby tylko zechciał może to dalej rozbierać.

 

Radny Przemysław Ślusarski

            Panie Prezydencie, w nawiązaniu do pytania pana Radnego Czepka, bo dużo słyszeliśmy o tym, że Inwestor narzekał na to, że Miasto jakieś przeszkody stawia tutaj w realizacji tej inwestycji. Wydawałoby się, że było tyle czasu, że mógłby przynajmniej rozpocząć już jakieś działania, które, że tak powiem, przyspieszyłyby ewentualne dokończenie tej inwestycji. Teren po drugiej stronie ulicy został uporządkowany, czeka właściwie na rozpoczęcie inwestycji. Natomiast z drugiej strony tak naprawdę nic się nie dzieje. Czy w ogóle inwestor jest dalej zainteresowany budową tam czegokolwiek. Czy ma Pan Prezydent na ten temat jakie wiadomości?

 

Prezydent Robert Malinowski

            Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, inwestor nie kontaktuje się z nami absolutnie. To prawda, jest właścicielem tej nieruchomości po byłych Zakładach Mięsnych. Mógłby ją rozbierać bo i tak kiedyś będzie musiał rozebrać. Ja jestem w stanie zrozumieć, że nie robi żadnych prac związanych z dokumentacją no bo nie ma jeszcze zatwierdzonego planu przestrzennego. Ja zakładam taki scenariusz, że jeżeli Państwo zatwierdzicie ten plan, o co oczywiście zabiegam w nadziei, że nie będzie tym razem uwag pana Wojewody. Plan zostanie opublikowany. Jeżeli Inwestor nie będzie miał już żadnych powodów, że tak dalej nie porządkować tego terenu. Bo jeżeli nie będzie porządkował to stosowne służby wystąpią do niego z nakazem, żeby to uporządkować a dokumentacja i dalsze inwestycje to zależy już od dobrej woli Inwestora.

 

            Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 16, przeciw 1, wstrzymało się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/73/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/

 

Ad. 6

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tuszewo ograniczony ulicami Drogą Kurpiowską, Drogą Graniczną, Waryńskiego, Łyskowskiego i projektowaną obwodnicą.

 

            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 17, przeciw 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/74/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/

 

Ad. 7

Uchwała w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu, ul. Hallera 37.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/75/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/

 

Ad. 8

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/76/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/

 

Ad. 9

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/77/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 10 do protokołu/

 

Ad. 10

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Białym Borze na rzecz powiatu Grudziądzkiego.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/78/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 11 do protokołu/

 

Ad. 11

Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy-miasto Grudziądz na 2008 i 2009 rok na realizację projektu „Wyposażenie pracowni hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

            Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 17, wstrzymało się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/79/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/

 

Ad. 12

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/80/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/

 

 

Ad. 13

Uchwała w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2008-2013

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, uznałem za swój obowiązek, żeby Państwu tu przedstawić w skróconej wersji właśnie na planszy o co tak naprawdę w tym…to jest bardzo ważny dokument „Zintegrowany Program Rozwoju Transportu” i on tutaj co chwilę na sesję będzie wracał. Nic tak właściwie jak pokaz nie demonstruje o co nam w tym „Zintegrowanym Planie” chodzi więc bardzo proszę Pana Wiceprezydenta, żeby również w przystępny sposób to przedstawił.

 

Wiceprezydent Marek Sikora

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni postaram się rzeczywiście w kilku żołnierskich słowach powiedzieć o tym dokumencie. „Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2008-2013 jest takim podstawowym dokumentem, który jest wymagany do podjęcia uchwały Rady Miejskiej, żeby móc pozyskać środki europejskie. Chodzi o to, aby to, co Komisja Europejska przekazała na nasz region, żeby to było zbieżne z Państwa polityką, z polityką społeczeństwa a Państwo są, ja wiemy, reprezentantami naszych mieszkańców.

Sam program co zawiera. No na początku są podstawowe dokumenty dotyczące demografii Grudziądza, polityki gospodarczej, układów komunikacyjnych, szkolnictwa. Czyli te rzeczy jakby podstawowe mówiące o rynku pracy, gospodarce, edukacji, o stanie środowiska naturalnego. W pozostałych częściach jest jakby nawiązanie naszej polityki tutaj transportowej, którą Państwo chcielibyśmy żebyście uchwalili do odwołań do strategii rozwoju województwa, do strategii rozwoju miasta, do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta, do również zapisów samego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dalej na końcu tego programu jest taka duża tabela i to jest w tabeli ja już postaram się Państwu w formie już graficznej powiedzieć co za te środki chcielibyśmy w Grudziądzu wybudować. Z samego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy łącznie na projekt wartości 50mln zł z czego 50% będzie to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, i tutaj muszę powiedzieć, że jest to największe jeżeli przeliczamy to na km bieżący torów czy na mieszkańca dofinansowanie w województwie ponieważ dodatkowo robi podobny projekt Toruń, podobny Bydgoszcz więc ich proporcjonalne przeliczenia są znacznie mniejsze.

Podstawowe dane naszych tramwajów. Posiadamy ich łącznie 28 szt.: 8 szt. typów niemieckich, 20 szt. polskich. Mamy dwie linie tramwajowe w Grudziądzu: pierwsza „1” o długości 3,6km, 9 przystankach, średnim czasie przejazdu ok. 15 min oraz linia Nr2 Rządz – Tarpno – 8,8km długa, liczba przystanków 18, średni czas przejazdu 25-26 minut. Może tę planszę pominę. Co zamierzamy zrobić? Przede wszystkim modernizacja torowisk bo na to tylko są środki przeznaczone.

Więc w pierwszej części zacznę od kierunku północnego.  Pętla w Tarpnie. To są zdjęcia obecnej pętli w Tarpnie. Co zamierzamy zrobić? Po pierwsze, tutaj jest taki przykład, Państwo zobaczcie, przystanek dla pasażerów wysiadających jest na łuku. Jest to bardzo niebezpieczny przystanek gdyż motorniczy długiego składu nie widzi tylnych drzwi gdy je zamyka i często dochodzi do różnych jakby nieprzyjemnych zdarzeń. Tutaj ta linią szarą jest pokazany przebieg stary pętli. Pętla byłaby w ten sposób wydłużona tu prosto, dobudowany tor odstawczy czyli, żeby były dwa tory, żeby motorniczy chciał np. zjeść śniadanie to sobie odstaje na jeden tor i wrócenie jakby w ciąg ulicy Legionów. Na większości slajdów są tego typu poprzeczne przecięcia pokazane jak by miało to być. Również w samym Tarpnie jest planowany węzeł przesiadkowy czyli tzw. autobus-tramwaj. Czyli dla wszystkich miejscowości na północ od Grudziądza typu Świerkocin, Mokre, Białochowo, żeby autobusy już by nie dojeżdżały do Placu Stycznia dojeżdżałyby do wspólnego węzła przesiadkowego w tym miejscu i sta dalej byłaby przesiadka na tramwaj i dalej do centrum miasta.

Kolejna rzecz ulica Legionów. W tej chwili jak Państwo wiecie mamy jeden tor z kilkoma mijankami. Natomiast dla osób starszych, kobiet z zakupami, dla kobiet w obcisłych spódnicach jest bardzo ciężko wejść, pokonać pierwszy stopień do tramwaju – zwłaszcza polskiego gdzie jest momentami około 50cm, żeby tę nogę podnieść. W tym miejscu planowana jest budowa podwójnych torów czyli oddzielnie do Tarpna, z powrotem do centrum, tu jest przekrój poprzeczny, podwójne torowisko, ścieżka rowerowa, ewentualne pasy jeszcze dla zaopatrzenia w sklepy i oczywiście zachowanie tam istniejącego drzewostanu.

Kolejny odcinek, zbliżający się już do samego miasta, to modernizacja torowisk na Starym Mieście, czyli ciągu torowisk ul. Wybickiego, Starej, Rynku samego, Szewskiej. Mamy w ten sposób. Te torowiska są w złym stanie. Bardzo duże drgania mechaniczne przenoszą na pobliskie budynki. Więc te wszystkie torowiska będą przebudowane na tzw. „ciche” torowiska, które no nie będą tych drgań powodować. Znowu fragment samego Starego Miasta, Rynku. Tu jest propozycja żeby na Rynku zrobić mały podest już, żeby do tramwaju osoby starsze. Matki z dziećmi mogły sobie łatwiej wejść, ponieważ na Rynku od strony samego Pomnika Żołnierza mamy płaskie wejście znowu tę nogę trzeba podnosić ok. 50 cm do góry.

Kolejna rzecz jeżeli chodzi o modernizację torowisk to rozbudowa odcinka na ul. Chełmińskiej od Auto-Warnapu aż po stację Jet na dwutorowe. W tej chwili mamy jeden tor, w dodatku, jak widać po szynach, bardzo krzywy i niebezpieczny. I może te pominę rysunki gdzie są przekroje tego torowiska. I dojeżdżamy do pętli tramwajowej na Rządzu gdzie podobnie jak to w Tarpnie tor odstawczy będzie wybudowany dodatkowo a peron z kolei przebudowany bliżej kościoła, bliżej ulicy, będzie chyba Sobieskiego czy Łęgi, Sobieskiego – dobrze, dwa perony, nie już na łuku tylko prosto przeciwlegle do siebie.

Kolejnym etapem będzie modernizacja podobnie jak to było na Starym Mieście na ul. Toruńskiej. Jest tam wypełnienie kostką betonową po to, aby cała Toruńska była takim fantastycznym, takim spacerowym juz traktem. Czyli płaskie byłoby, nie byłoby tam krawężnika jak w tej chwili jest na chodniku, między chodnikiem a jezdnią. Jest to niebezpieczne, można się potknąć, można wpaść pod tramwaj a oczywiście na wysokości przystanków podniesienie lekkie samego przystanku. Tutaj jest może mapka fragmentu tej ulicy toruńskiej pomiędzy placem Stycznia a ulicą Marcinkowskiego.

Teraz przeskoczymy na linię tramwajową Nr1. Mamy Dworzec PKP. W tym miejscu planowane jest wybudowanie znowuż zintegrowanego przystanku autobus-tramwaj. Czyli takiego przystanku, na którym mogą wysiadać pasażerowie z tramwaju ale z tego samego przystanku będzie również możliwość wsiadania do większości linii autobusowych, które tędy po prostu przejeżdżają. Następnie ciąg ulicy Królewskiej. Na ulicy Królewskiej planowany jest w połowie też przystanek umożliwiający mieszkańcom do tramwaju i zamknięcie jakby w pętlę linię tramwajową Nr1 w ciągu ulicy Rapackiego. Czy to torowisko pójdzie w samym ciągu ulicy Rapackiego czy po drugiej stronie tego rowu Hermana to jeszcze nie jest zaprojektowane. Natomiast na kolejnym slajdzie jest pokazana właśnie tutaj po trawniku tego stacji Statoil pokazane. Czyli „jedynka” by skręcała z Placu Stycznia w ten sposób w ulicę Focha, Hallera, później Dworcową. Natomiast powrót byłby tutaj od strony Intermarche wprost nie byłoby tego niebezpiecznego cofania na trójkącie pod Dworcem PKP. I tu może kilka takich ciekawostek. Całe tory byłyby wykonane na jakiejś podbudowie grubej, około 30cm, na to nakładane takie elementy jakby zbrojenie i to wszystko zalewane jedną płytą betonową, twardą 25cm. I później pomiędzy czubkiem główką szyny a tym, co wylaliśmy możemy sobie w dowolny sposób wypełniać. Pokaże Państwu trzy przykłady wypełnienia. Pierwsze berlińskie, czyli taka sama technologia, już wypełnione asfaltem. Czyli płaska ta jezdnia jest. Nie ma tam żadnych uskoków, nie ma żadnych innych rzeczy. Przykład również, przykład z trawnikiem – problem z koszeniem, kto by to kosił ale być może kiedyś jak będziemy linię tramwajową na Lotnisko puszczać, to w samym parku tego typu torowisko można byłoby zastosować czy też wypełnienie kostką granitową czy też betonową zwłaszcza na Starym Mieście. To, co u góry położymy nie ma znaczenia. Pierwsze dwie warstwy są stabilne natomiast my tylko wypełniamy tę trzecią. Czy to będzie asfalt, ziemia z trawą czy też kostka nie ma tutaj znaczenia.

Kolejny element samego programu. To jest przede wszystkim zasilanie w energię elektryczną. Tramwaje, jak wiemy, bez prądu nie pojadą. Więc u góry jest może zdjęcie samej podstacji w centrum na Placu Stycznia co się znajduje. Wyposażenie jest z lat 60-tych, wyposażenie stacji tej przy Jet-cie to są lata 80-te. Większość jest do modernizacji.

Kolejną rzeczą, żeby z tych podstacji do przewodów jezdnych doprowadzić napięcie trzeba kable puszczać przez miasto. Te kable są również w stanie opłakanym. Mamy bardzo dużą ilość awarii. I ostatnia rzecz: przewody jezdne, które wiszą, też już nie są w najlepszej kondycji. Więc to wszystko też zamierzamy naprawić.

W ramach całego projektu będzie również przewidziane ujednolicenie przystanków tramwajowych, żeby one wszystkie były ładne, przyjemne, jednoznacznie kojarzyły się z Grudziądzem, z MZK i mieszkańcy zawsze mieli ochotę na nie wracać. To jest jedna z przykładów wizualizacji takiego przystanku właśnie na Placu Stycznia. I sam może przekrój samego przystanku. Czyli byłoby tu główka szyny, jakiś peron, płyta wysunięta i jakaś może trakcja. I może przykłady tego typu samych peronów. To jest przykład berliński, porządnie już oznakowany. Tutaj wiata przystankowa z Poznania. Same wiaty, mówię o ujednoliceniu gdyż jest wiele firm, które są zainteresowane żeby wejść na rynek wiat, same by je zamontowały byleby im pozwolić, że mogą sobie powierzchnie reklamowe sami sprzedawać. Więc oni to będą utrzymywać, sprzątać i naprawiać w przypadku naszych wandali.

Kolejną bardzo ważną rzeczą w Zintegrowanym Projekcie mamy wymagania Komisji Europejskiej aby minimum 10% środków wydać na tzw. „inteligentne systemy transportowe”. Co to jest? To jest taki bardzo uproszczony schemat czyli tramwaj wyposażamy w jakiś nadajnik, nadajnik do GPS-u, budujemy jakąś centralę wielką, mamy system informacji na przystankach i mamy sygnalizację świetlną, która i to wszystko pomiędzy sobą działa. Teraz będę po kolei pokazywał szczegóły. Pierwszy dynamiczny system informacji pasażera – czyli na węzłach przesiadkowych głównych na Placu Stycznia będzie tego typu tablica dynamiczna pokazywać, że linia nr 2 za minutę podjedzie tramwaj a „jedynka” za 5 min. Będzie data, godzina pokazana. Tu jest przykład pokazany, również berliński, jak to dzisiaj wygląda w innych miastach. Każdy tramwaj będzie wyposażony w komputer pokładowy. Szczegółów technicznych może nie będziemy teraz może omawiać. W każdym tramwaju będzie pokazany duży monitor, będzie pokazywać na bieżąco w którym miejscu się znajdujemy a sama tablica będzie również mogła mówić i pokazywać np. o imprezach masowych, o tym że w danej chwili odbywa się nad Wisłą jakiś koncert jakiegoś zespołu. Również w ramach „inteligentnych systemów” planowana jest budowa centralnej dyspozytorni, przeniesienie jej z ulicy Dworcowej w to miejsce, gdzie kiedyś stało „Jajo”, żeby to była tego typu nowoczesna dyspozytornia z podglądem pojazdów gdzie one się znajdują; z łącznością z każdym pojazdem i podglądem poprzez monitoring każdego pojazdu w środku. W ramach inteligentnych systemów również planowane jest wybudowanie tzw. systemu inteligentnego „zielonej fali dla tramwajów”. W tej chwili tramwaj jadący z Rządza, tutaj na wysokości Netto ma światła przed Policją na wysokości Bydgoskiej światła, dalej ul. Piaskowej, tutaj przy Gdyńskiej, dalej przy Toruńskiej same światła. Te światła muszą być ze sobą skoordynowane po to, żeby te tramwaj zawsze na zielonym świetle przelatywał. Tego typu systemy są na świecie budowane. Mam nadzieję, że taki też będzie w Grudziądzu wybudowany. I ostatni element inteligentnych systemów transportowych: już sama karta miejska jako nośnik płatności za bilety okresowe. I jeżeli zostaną jakiekolwiek środki z tych wszystkich, z tych całych 50mln będą one przeznaczane na modernizację samych tramwajów już w Grudziądzu istniejących, które mają średnią wieku ok. 28 lat. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę.

 

            W związku z tym, że nie było dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednomyślnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/81/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 14 do protokołu/

 

Ad. 14

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

            Przepraszam, że tak późno Panie Przewodniczący. Chciałbym aby Pan Prezydent w dwóch słowach ustosunkował się do tego projektu uchwały.

 

Pan Prezydent Robert Malinowski

            Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w dwóch słowach to się nie da Panie Radny. Natomiast tak, jeżeli Komisja Rewizyjna i Państwo Radni uznacie skargę na pana dyrektora za zasadną, bo to jest w kompetencjach Państwa radnych a nie Prezydenta Grudziądza rozpatrywanie tego typu skarg, jeżeli uznacie za zasadną to konsekwencją podjęcia tej uchwały będzie szczegółowa kontrola finansowa, bardzo szczegółowa, w zakładzie ustalająca konsekwencje tego typu działań pana dyrektora. To zlecę szczegółową kontrolę o czym Państwo zostaniecie poinformowani.

 

            Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 17, wstrzymało się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/82/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 15 do protokołu/

 

Ad. 15

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Rządz

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/83/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 16 do protokołu/

 

 

 

Ad. 16

            Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Grudziądza

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 17, wstrzymało się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/84/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 17 do protokołu/

 

Ad. 17

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Społecznej Regionalnego Szpitala  Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/85/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 18 do protokołu/

 

Ad. 18

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXV/86/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 19 do protokołu/

 

Ad. 19

Interpelacje

 

Odpowiedź na interpelację otrzymał radny Kazimierz Cichiński

 

/Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik Nr 20 do protokołu/

 

Radny Kazimierz Cichiński

Panie przewodniczący, wysoka rado. Chodziło mi o gruz gromadzony przy ul. Lipowej przeróbka tego gruzu. Przeróbka tego gruzu, zapylenie w promieniu 1km. Samo oddychanie pyłem tym już jest szkodliwe. Proszę mnie zapewnić, że w tym przerabianym gruzie nie ma związku azbestu. Wówczas byłaby tragedia. Tym bardziej, ze tym gruzem wykładane są ulice.

 

Wiceprzewodniczący Rady Arkadiusz Goszka

Panie radny czy pan przyjmuje interpelację rozumiem czy są jakieś zastrzeżenia? Panie prezydencie, może tutaj jakieś uzupełnienie.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie przewodniczący, szanowni Państwo Radni. Teren nie należy do administracji Miasta. Teren jest gminy wiejskiej Grudziądz. Z tego co wiem oczywiście, zabiegaliśmy o to aby przesunąć te mielenie tego gruzu na sąsiedni koniec działki i to zostanie o kilkaset metrów oddalone. Pan Wójt rozmawiał z przedsiębiorcą, który to wykonuje i to zostanie przesunięte od cmentarza, który jest naszym cmentarzem przy torach kolejowych na drugą stronę działki czyli kilkaset metrów dalej i ja mam nadzieję, że ten kurz już nie będzie opadał ani na cmentarz ani na sąsiednie mieszkania, domy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Arkadiusz Goszka

Dziękuję bardzo. Mam tylko pytanie do pana radnego Cichińskiego: czy Pan jest już obecnie zadowolony z odpowiedzi czy ma przyjąć tą rada odpowiedź  czy ewentualnie wezwać pana Prezydenta do uzupełnienia? Bo takie są możliwości regulaminu Rady.

 

Radny Kazimierz Cichiński

Panie Przewodniczący, chodzi mi czy w tym gruzie nie ma związków azbestu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Arkadiusz Goszka

Znaczy ja przyjmuję, że na tą chwilę pan Radny informację otrzymał a to będzie jako zapytanie. Tak się umawiamy. Czy jest przyjęta interpelacja do tego konkretnie rozstrzygnięcia? Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć interpelację? Proszę bardzo pan Radny Ślusarski

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Już na początku kadencji tej Rady słyszeliśmy o tym, że do prac nad tym co się dzieje w naszym mieście powinna być włączona młodzież. Niestety poza deklaracjami nic się w tej sprawie nie działo. W związku z powyższym w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym na pana ręce Pana Prezydenta złożyć opracowany projekt statutu Młodzieżowej Rady Miasta i ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta celem dalszych prac, przedłożenia tego do dalszych prac Radzie. I mam nadziejże, ze znajdzie to szybki finał, żeby rzeczywiście młodzież naszego miasta mogła brać aktywny udział w tym co się dzieje u nas, żeby ,mogła swoje propozycje przedkładać, pomysły. Dziękuję bardzo.

 

Wiceprzewodniczący Rady Arkadiusz Goszka

Dziękuję bardzo. To nie jest taka interpelacja sensu stricte. Chciałem tylko Pana Radnego uczulić, że to można było złożyć na samym końcu już w wolnych wnioskach. Nie widzę, żadnych już tutaj konkretnie interpelacji. Jeszcze Pan Radny. Proszę bardzo.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Gwoli uzupełnienia interpelacje dotyczą spraw ważnych dla naszego miasta. Myślę, że udział młodzieży w tym co się dzieje, w pracach, w tym co się dzieje na terenie miasta są na tyle istotnymi, są na tyle istotną sprawą, że pozwoliłem sobie to w formie interpelacji złożyć. Dziękuję.

 

Wiceprzewodniczący Rady Arkadiusz Goszka

Ja podzielam ale tutaj jest to jako inicjatywa uchwałodawcza jest to całkowicie inna procedura. Szanowni Państwo przechodzimy do następnego punktu do zapytań. Odpowiedzi na zapytania otrzymali następujący radni: pan Radny Kraśniewski, pani Radna Glinkiewicz, pan Radny Mizera, pan Radny Wiśniewski, pan Radny Michał Czepek, pan Radny Ślusarski, ja osobiście też otrzymałem odpowiedzi, pan Radny Miedzianowski, pan Radny Szram. Czy Państwo chcielibyście jeszcze coś do tych informacji, odpowiedzi wnieść. Proszę bardzo pan Radny Michał Czepek

 

Ad. 20

Zapytania i wolne głosy

 

Na pytania zadane podczas poprzedniej sesji odpowiedzi uzyskali Radni: Witold Kraśniewski, Maria Milinkiewicz, Łukasz Mizera, Andrzej Wiśniewski, Michał Czepek, Przemysław Ślusarski, Arkadiusz Goszka, Grzegorz Miedzianowski. Henryk Szram.

 

/Odpowiedzi stanowią załączniki od Nr 21 do Nr 33 do protokołu/

           

Radny Michał Czepek

            Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja dostałem odpowiedź na moje zapytanie w sprawie zrobienia hot-spotu na Rynku i bardzo chciałbym prosić Pana Prezydenta i jednocześnie Pana Skarbnika- niestety go nie ma dzisiaj o to, żeby inwestycję, którą Wydział Kultury wycenił na 12 tys. zł - sama instalacja, plus 200 zł miesięcznie na przyszły rok zaplanować. Dziękuję bardzo.

 

Wiceprzewodniczący Rady Arkadiusz Goszka

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby złożyć zapytanie do …nowe zapytanie rozumiem? Jeszcze ustosunkować się, tak? Proszę bardzo Pan Radny Szram.

 

Radny Henryk Szram

Panie Prezydencie, szanowni Państwo. Panie Prezydencie nie dam panu spokoju jeżeli chodzi o MORiW i dofinansowanie tym bardziej, że doszedł nam w tej chwili nowy obiekt typu Wielkie Tarpno. Uważam, że jeżeli co roku w jakiś sposób może nie dużymi kwotami rzędu 20-50 tys. będziemy dofinansowywać te ośrodki to w końcu za kilka lat dojdziemy do jakiegoś pułapu, poziomu może XXI wieku, bo na dzień dzisiejszy to jest Średniowiecze to co jest, proszę Państwa, w Rudniku. Natomiast na pewno nie dam spokoju przy uchwalaniu budżetu jeżeli chodzi o uchwalenie budżetu na Nowy Rok i będę bardzo mocno atakował w tym temacie na pewno.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Arkadiusz Goszka

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nowe zapytania, wolne wnioski. Pan Radny Czepek i pan Radny Piasecki.

 

Radny Marek Czepek

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja mam takie dwie sprawy.

 

  1. Pierwsza dotyczy oznakowania najważniejszych zabytków w naszym mieście. Tą sprawę poruszyłem rok temu i Pan Prezydent w odpowiedzi do mnie powiedział, że w ciągu roku będzie to zrobione. Sezon turystyczny tak na dobre się rozpoczął a tablic jak nie ma tak nie ma Panie Prezydencie. Chciałem tylko się przypomnieć.

 

  1. Natomiast druga sprawa dotyczy bezpieczeństwa na drogach w naszym mieście. Bardzo dużo jeżdżę po Grudziądzu i stwierdziłem dwa takie niebezpieczne miejsca. Pierwsze: wyjazd z TBS-u z zabudowań w ulicę Nowokalinkową. Jeżeli chce się wyjechać z tego kwartału TBS-u w kierunku Strzemięcina to jest tam bardzo utrudniona widoczność. Tam jest taki podjazd pod kątem bodajże 30º, albo w okolicach, i pojazdy stojące na chodniku przy sklepie, tam taki spożywczy sklep jest i zawsze tam 2-3-4 pojazdy stoją, nic nie widać -po prostu jadących z kierunku Strzemięcina. Prośba taka by była, żeby komisja, która zajmuje się bezpieczeństwem w mieście zwróciła tam na to uwagę. Moja propozycja jest taka, żeby w odległości    30 m ustawić słupki zakazujące parkowania pojazdów. To by zabezpieczyło, chyba, to miejsce.

 

  1. Natomiast druga kwestia, którą chciałem poruszyć to jest, Pan Prezydent mówił dzisiaj, że są, że będzie druga ścieżka dla rowerów w kierunku Rudnika. Więc ta ścieżka, która już istnieje przy ul Południowej ona, moim zdaniem, jest źle oznakowana. Bo powinien być postawiony zakaz wjazdu rowerów na tej jezdni podstawowej. Jeżeli jest ścieżka obok czyli nakaz jazdy posiadaczy dwukółek i powinien być zakaz wjazdu rowerów na tę drogę asfaltową, dlatego, że bardzo dużo rowerzystów jeździ po tej drodze, stwarzając zagrożenie.  Dziękuję.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam tylko takie pytanie uzupełniające do pana Radnego Michała Czepka. Bo nie zrozumiałem o czy pan Radny mówił, że pan jako Radny chce pieniądze od Prezydenta? Czy, co Pan ma wykonać, może Pan powie co to jest ten hot-spot.

 

Radny Michał Czepek

Ogólnie teraz społeczeństwo XXI wieku to są społeczeństwa informacyjne czyli takie, które w bardzo szybki sposób uzyskują informację. Jednym z takich sposobów jest utworzenie tzw. hot-spotu, czyli w tłumaczeniu na polski, „gorącej plamy”.  Jest to takie miejsce gdzie każdy turysta czy mieszkaniec może usiąść sobie w ogródku piwnym czy na ławce pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego czy chociażby na płycie tego pomnika, wyciągnąć sobie laptopa z karta bezprzewodowej sieci i korzystać swobodnie z surfowania po Internecie. To jest dzisiaj standard nie tylko w Europie ale również w Polsce dlatego myślę, że inwestycja za 12 tys. zł + 200 zł miesięcznie abonamentu za ten Internet to jest no nie na tyle dużo pieniędzy budżecie Miasta, żeby móc coś takiego turystom i mieszkańcom zafundować.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Takie rozwiązania są już w Iławie w dobrej restauracji, także uważam, że to nie jest żadna nowość dla Grudziądza.

 

Radny Ryszard Szczepański

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Gazeta Pomorska ogłosiła Złotą Setkę przedsiębiorstw w naszym województwie. W tej setce znalazły się nasze Wodociągi i Oczyszczalnia. W rubryce „rentowność” wykazano 29,84 % rentowności Wodociągów. W związku z tym mam pytanie: przy tak dużej rentowności dlaczego podnosiliśmy opłatę za wodę i ścieki.

 

Prezydent Robert Malinowski

            Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Oczywiście uwaga pana Radnego Szczepańskiego jest jak najbardziej zasadna. Gdyby rentowność była 29,84 no to byśmy mieli ogromny dochód i nie byłoby najmniejszych podstaw do podwyżki cen wody. To po prostu kapituła nagrody pomyliła się o jeden przecinek. Naprawdę. Wodociągi dostały nagrodę bo się ktoś pomylił o jeden przecinek. 2, 98 jest rentowność.

 

Radny Michał Czepek

  1. Ja mam takie dwa zapytania dotyczące dróg na moim osiedlu i parkingów. Mieszkam na Rządzu. Osiedle było projektowane w latach 80-tych kiedy jeszcze nie było tak dużo pojazdów. Natomiast zmorą osiedla, podobnie jak sąsiedniego Strzemięcina, jest absolutny brak miejsc parkingowych. Nie ma takiego komfortu jak na Lotnisku kiedy już tam u kolegi radnego Piaseckiego są ogromne parkingi, które są zdolne pomieścić…ale jeszcze jest bardzo dobrze… Natomiast na osiedlu Rządz są bardzo wąskie uliczki wewnętrzne, ludzie parkują swoje samochody na chodnikach, natomiast jest dużo takich miejsc-rozjeżdżonych trawników, to już nigdy nie będą trawniki to zawsze będą parkingi dla samochodów ponieważ nie da się po prostu w innych miejscach zaparkować tego samochodu. I mam taką prośbę, teraz uchwaliliśmy na dzisiejszej sesji dodatkowe środki na, m.in. na remonty dróg, remonty chodników. Czy dałoby się jeszcze z tegorocznego budżetu, niewielkim nakładem, zbudować czy przebudować chociażby dwa takie parkingi czy chodniki. Jeden to przy sklepie z artykułami budowlanymi przy ul. Sobieskiego 25, ponieważ tam dookoła mamy kilka bloków i ci mieszkańcy chętnie by tam parkowali. Wiem, ze Wydział Dróg udzielił takiej odpowiedzi negatywnej w tym roku dla administracji osiedla mieszkaniowego Rządz w związku z tym, że tam jest trawnik i że ten trawnik musi tam pozostać ponieważ jest mało zieleni. Ja tu mam zdjęcie jak ten trawnik wygląda, jak wygląda zieleń obok i myślę, że no to zdjęcie będzie taką dobrą zachętą do tego, żeby jednak może tam ten parking zrobić.
  2. Natomiast druga kwestia to jest chodnik bardzo szeroki, który należy do miasta, natomiast przez pomyłkę kilka lat temu Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracji Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej przebudowała go na własny rachunek. Natomiast on jest strasznie szeroki, tam i tak parkują samochody. Czy można by zrobić z tych… mówię o posesji, o działce, to jest Łęgi 11 chyba, Łęgi 9 albo Łęgi 11…tak, i tam jest taki bardzo szeroki chodnik, czy można by zniwelować krawężniki chociażby po to, żeby te samochody mogły swobodnie parkować. Miejsca jest wystarczająco ale te krawężniki to jest spore utrudnienie.

 

 

 

Prezydent Robert Malinowski

            Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. No nie wypadałoby mi tu dzisiaj mówić negatywnych rzeczy po tej uchwale podwyższającej mi pensję ale też muszę potwierdzić, że w tym roku moja odpowiedź jest też negatywna. W tym roku, we wrześniu, po dzisiejszej uchwale zmiany budżetowej, przystąpimy do opracowania dokumentacji na całą ulicę Sobieskiego na Rządzu, również z parkingami, z oświetleniem, z chodnikiem i ze ścieżką rowerową. W tym roku we wrześniu i taka dokumentacja będzie opracowana. Mam nadzieję, że ją w tym roku zrobimy i zobaczymy jaki jest koszt tych napraw. Natomiast w tegorocznym budżecie, z oczywistych względów, środków finansowych na takie pojedyncze sprawy nie mamy.

 

Radny Henryk Szram

            Szanowni Państwo, ja tylko króciutko chciałbym nawiązać tutaj do sprawy bezpieczeństwa. Poprzez Pańskie ręce Panie Prezydencie może na ręce służb mundurowych, bardzo bym prosił ażeby zwrócono uwagę na to, co dzieje się w mieście, to, co dzieje się na osiedlach. Jest proszę Państwa okres letni i wychodzą, że tak powiem, watahy chuliganów i tych osób, które się nieporządnie, że tak powiem, zachowują na osiedlach w godzinach wieczornych, w godzinach nocnych. Dochodzą do mnie skargi mieszkańców, że spożywane są alkohole, hałasy, burdy i to w godzinach do późna w nocy się odbywa, proszę Państwa. Dlatego bardzo bym prosił żeby może Pan Prezydent porozmawiał ze służbami mundurowymi ażeby zaczęły interweniować w bardziej widoczny i pokazywalny sposób również w godzinach wieczornych i nocnych a nie tylko w godzinach dziennych.

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Mam pytanie dotyczące skomunikowania tzw. Starego Lotniska, tj. kwartału ul. Lotnicza-Parkowa z resztą miasta. W ostatnim czasie tego kwartału dotyka kilka niespodzianek na niekorzyść. Otóż zmiana kursowania linii autobusowych, przesunięcie przystanku, co oczywiście nie jest winą Miasta tylko Wspólnota zażądała, i ci ludzie jakby mają utrudnione skomunikowanie z resztą miasta bo następny przystanek to jest ul. Nauczycielska jest to kilkaset metrów a proszę pamiętać, że do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Parkowej dojeżdżają rodzice z niepełnosprawnymi dzieciakami i dla nich to jest też pewne utrudnienie. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie ale również w mediach stosowne informacje jak Ci ludzie będą mieli zaproponowana rozwiązania w dojazdach. Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W wolnych głosach chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dni Grudziądza a szczególnie kolejnego Jarmarku staroci Nadwiślańskiego. Ten jarmark nabiera rozmachu, znajduje się na mapie kolekcjonerskiej Polski. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski a do jego uświetnienia w tym roku przyczynili się: zakład masarski pana Aniołkowskiego, restauracja „Żak” i Wydział pod kierownictwem pana Cyrankowskiego. Bardzo wszystkim podobał się przemarsz orkiestry z Chełmna i tu ukłon w stronę właściwie naszą, bo mieszkańcy tutaj, dlaczego my nie mamy takiej orkiestry. No, może czas by pomyśleć. Oczywiście chciałbym podziękować również paniom z chóru emerytów dawnego ”Stomilu”, które wykonały kilka utworów patriotycznych pod pomnikiem Piłsudskiego. Dziękuję bardzo.

 

Radny Michał Czepek

            Jeszcze w wolnych głosach chciałem na ręce Pana Prezydenta złożyć serdeczne podziękowania za wspaniałą współpracę dwóch wydziałów Pańskiego Urzędu, tj. Dróg i Transportu Zbiorowego oraz Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dwa miesiące temu składałem interpelację w sprawie ścieżki rowerowej. Dzięki temu, że udało się pozyskać pracowników na program „Praca i środowisko” ścieżka będzie zrobiona. Także jeszcze raz na ręce Pana Prezydenta serdeczne podziękowania.

 

Prezydent Robert Malinowski

  1. Szanowni Państwo, pomimo, że nie miałem nic wspólnego z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą mojej osoby to bardzo wszystkim dziękuję za podwyżkę.
  2. Drugi temat. Jak się spotkamy na planowej sesji we wrześniu to ta sala już będzie wyremontowana i tej sali nie poznacie. Trzeci temat, ponieważ jest przerwa w obradach Rady Miasta, zaplanowana do września mam nadzieję, że wytrzymamy nie zwołując nadzwyczajnych sesji ale jeżeli będzie taka konieczność to jest konieczność tylko wyższego rzędu, budżetowa konieczność, przesunięcia. To tylko taka sprawa mogłaby by. To ja Państwa zaproszę wcześniej informując, że będzie kworum, że będzie kworum, żebyście nadaremno. No i życzę Państwo udanego urlopu                         i wypoczynku.

 

Wiceprzewodniczący Rady Arkadiusz Goszka

            Ja też udzielę sobie głosu w związku tutaj z wypowiedzią Pana Prezydenta. Ja będę bardzo zobowiązany jeżeli Państwo Radni moglibyście przekazać w miarę możliwości swoje plany urlopowe do biura Rady, żebyśmy właśnie wiedzieli kiedy to kworum może nastąpić           i mieli z Państwem kontakt. Jednocześnie, później, Pani Przewodnicząca informuje, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia zawieszone są wszelkie dyżury. Jeżeli byłaby taka konieczność, jeżeli ktoś chciałby się spotkać to oczywiście Biuro Rady by się z Państwem kontaktowało.

 

Ad. 21

Zakończenie obrad

 

            Po wyczerpaniu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady, wypowiadając słowa: „zamykam obrady XXV sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.

 

 

 

 

                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                                Arkadiusz Goszka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 01-07-2008 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2008 11:29