herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o sprostowaniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci budowli piętrzącej w km 0+800 Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód Kanalu Głównego w km 0+800 za pomocą istniejącej budowli piętrzącej (zwanej starym czerpakiem)

Grudziądz, dnia 10.03.2016 r.

GK-I.6341.13.2015

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

 o sprostowaniu pozwolenia wodnoprawnego 

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Prezydent Grudziądza

zawiadamia strony postępowania,

że postanowieniem  z dnia 10.03.2016 r. sprostowano decyzję znak: GK-I.6341.13.2015 z dnia 25 stycznia 2016 r. udzielającą Kujawsko-Pomorskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul.Okrzei 74 A, 87-800 Włocławek, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w postaci budowli piętrzącej w km 0+800 Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej w km 0+800 za pomocą istniejącej budowli piętrzącej (zwanej starym czerpakiem).

Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią postanowienia, o którym mowa powyżej oraz z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, budynek „C”, I p., pokój nr 8, w godzinach urzędowania urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie: www.bip.grudziadz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, a ponadto przesyła się do Urzędu Gminy Grudziądz i Starostwa Powiatowego w Grudziądzu celem podania do publicznej wiadomości.

Po dokonaniu się publicznego ogłoszenia prosi się o odwrotne przesłanie potwierdzenia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 Rozdzielnik:

  1. Urząd Miejski Wydział Organizacyjny
  2. Urząd Gminy Grudziądz (2 egz.)

ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz

  1. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu (2 egz.)

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

  1. GK-I. – a/a

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 14-03-2016 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2016 07:59