herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Składu Opału w Grudziądzu ul. Dębowa (dz. nr 126 i 127/1 obr 155) do ziemi (studnie chłonne).

                                                                                        Grudziądz, dnia 26 kwietnia 2016 roku

GK-I.6341.6.2016

Informacja

            Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 23/  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia  18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz.U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm./

podaję do publicznej wiadomości informację,

że na wniosek Pana Jacka Wojtakowskiego reprezentującego „CAD Bis” Biuro Projektowe, ul Waryńskiego 2/34 w Grudziądzu, działającego z upoważnienia Pani Hanny Burkackiej zam. ul.Dębowa 10, 86-300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Składu Opału w Grudziądzu ul.Dębowa (dz. nr 126 i 127/1 obr. 155) do ziemi (studnie chłonne).

            Informację w sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się zainteresowanych, iż w/w wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (budynek „C”, pokój nr 9, I p., tel. 056 4510257) i można się z nimi zapoznać oraz zgłaszać uwagi.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 26-04-2016 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2016 12:05