herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 18 maja 2016 r. znak GK-I.6220.7.2016, o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja?, oraz ustaleniu zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Grudziądz, 18-05-2016 r.

GK-I.6220.7.2016

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 maja 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 353), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 34A, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja”

zawiadamiam strony, że:

Postanowieniem z dnia 18 maja 2016 r. znak GK-I.6220.7.2016, nałożyłem obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja”, i ustaliłem zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) z uwzględnieniem opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 maja 2016 r. znak WOO.4240.350.2016.KŚ.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, a także na stronie internetowej:  www.grudziadz.pl

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 20-05-2016 07:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2016 07:35