herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja? na środowisko.

Grudziądz, 01-06-2016 r.

GK-I.6220.7.2016

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 01 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 353), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 34A, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji
3 Maja” i wydaniu w dniu 18 maja 2016 r. postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

zawiadamiam strony, że:

Postanowieniem z dnia 01 czerwca 2016 r. znak GK-I.6220.7.2016, zawiesiłem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja” na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, a także na stronie internetowej:  www.grudziadz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 01-06-2016 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2016 09:00