herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rumowiska wleczonego ? piasku z koryta rzeki Wisły z czterech pól w km 831+900-832+000, 833+530-833+630, 835+270-835+370, 835+650-835+750 o powierzchni 3.000 m2 każda, razem 12.000 m2, z przeładunkiem na brzegu w prawym km 832+850.

Grudziądz, 09-06-2016 r.

GK-I.6220.7.2015.2016

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamia, że w dniu 09 czerwca 2016 r.

po rozpatrzeniu wniosku Pani Anety Gburczyk Żwirownia „Wisła”, po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2016 r. znak WOO.4240.152.2016.PP.3 oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grudziądzu z dnia 22 lutego 2016 r. znak N.NZ-423/6/16, została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rumowiska wleczonego – piasku z koryta rzeki Wisły z czterech pól w km 831+900-832+000, 833+530-833+630, 835+270-835+370, 835+650-835+750 o powierzchni 3.000 m2 każda, razem 12.000 m2, z przeładunkiem na brzegu w prawym km 832+850.

 Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 10-06-2016 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2016 07:52