herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa istniejących zabudowań produkcyjno-magazynowych na terenie Zakładu Produkcji Cukierniczej WISŁA, na działkach nr 24/58, 24/60, 24/62, 24/64, 24/65, 24/85, 24/88, 24/90, 24/101 obręb 138 w Grudziądzu przy ulicy Por. Krzycha 1.

Grudziądz, 30-06-2016 r.

GK-I.6220.9.2016

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2016 r.

po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Domana firma EKOMAN Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Chocimskiej 3 w Bydgoszczy, pełnomocnika Firmy Dystrybucyjno-Serwisowej „Korycki” Zbigniew Korycki z siedzibą przy ulicy Por. Krzycha 1 w Grudziądzu, po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016 r. znak WOO.4240.348.2016.DM.2 oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z dnia 29 kwietnia 2016 r. znak N.NZ-423/15/16, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejących zabudowań produkcyjno-magazynowych na terenie Zakładu Produkcji Cukierniczej WISŁA, na działkach nr 24/58, 24/60, 24/62, 24/64, 24/65, 24/85, 24/88, 24/90, 24/101 obręb 138 w Grudziądzu przy ulicy Por. Krzycha 1”.

 Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 01-07-2016 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Schulz 01-07-2016 12:40