herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód jeziora Tarpno za pomocą jazu na Kanale Trynka

Grudziądz, dnia 1.08.2016 r.

GK-I.6341.10.2016

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

 o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

            Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

Prezydent Grudziądza

zawiadamia strony postępowania,

iż na wniosek: Pani Aleksandry Chmiel, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Franciszka Złotnikiewicza, Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód jeziora Tarpno za pomocą  istniejącej zastawki zlokalizowanej na Kanale Trynka w km 5+850.

            Stosownie do art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), jeżeli liczba stron w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20 – stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), który stanowi, że strony zawiadamiane są o czynnościach organu administracji publicznej poprzez obwieszczenie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejszym informuje się o uprawnieniach stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wynikających z art. 10 Kpa. Istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i uwag w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, budynek „C”, I p., pokój nr 8 (kontakt: Maria Wiergowska tel. 56 45 10 309).

Niniejsze obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie: www.bip.grudziadz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejsk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 02-08-2016 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2016 14:59