herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie udzielenia dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul.Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego.

                                                                                Grudziądz, dnia 26 października 2016 roku

  GK-I.6341.16.2015

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego 

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2015 roku poz. 469 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Prezydent Grudziądza

zawiadamia strony postępowania,

że zakończono zbieranie materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie udzielenia dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego, ul.Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego :

  1. na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i 4 (dz. nr. 17/10 i 17/11 obr.121  w Grudziądzu)  dla zaspokojenia potrzeb gospodarczo-bytowych szpitala,
  2. na odprowadzanie wód popłucznych do Rowu Hermana za pomocą istniejącej kanalizacji i rowu melioracji wodnych szczegółowych. 

Stosownie do art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), jeżeli liczba stron w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20 - stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że strony mogą być zawiadamiane o czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób ogłaszania. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, wynikających z art. 10 Kpa. Istnieje możliwość zapoznania  się  z aktami  sprawy oraz  składania  wniosków i uwag w Wydziale  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, budynek „C”, I p., pokój nr 9 (tel. 56 45 10 257).

Niniejsze obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie: www.bip.grudziadz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,
a ponadto przesyła się do Urzędu Gminy w Grudziądzu i Starostwa Powiatowego w Grudziądzu celem podania do publicznej wiadomości.

Po dokonaniu się publicznego ogłoszenia prosi się o odwrotne przesłanie do Prezydenta Grudziądza potwierdzenia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

 

Rozdzielnik:

  1. Urząd Miejski w Grudziądzu Wydział Organizacyjny,
  2. Urząd Gminy Grudziądz (2 egz.) ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz,
  1. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu (2 egz.) ul. Małomlyńska 1, 86-300 Grudziądz
  1. GK-I. - a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 28-10-2016 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Schulz 28-10-2016 07:40