herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki przez rzekę Maruszę na terenie dz. nr 35, obręb 122 w Grudziądzu.

                                                                                        Grudziądz, dnia 3 listopada 2016 roku

GK-I.6341.22.2016

Informacja

            Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 23/  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz.U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm./

podaję do publicznej wiadomości informację,

że na wniosek Pana Wiesława Łuszyńskiego przedstawiciela Zakładu Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG S.C. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy w Grudziądzu działającego z upoważnienia udzielonego przez Pana Jarosława Murgała Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kładki przez rzekę Maruszę na terenie dz. nr 35, obręb 122 w Grudziądzu.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się zainteresowanych, iż w/w wniosek wraz z operatem wodnoprawnym znajduje się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (budynek „C”, pokój nr 9, I p., tel. 056 4510257) i można się z nimi zapoznać oraz zgłaszać uwagi.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 03-11-2016 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2016 13:41