herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 20/1, 20/4, 20/5 obręb 159 gmina-miasto Grudziądz.

Grudziądz, 21-11-2016 r.

GK-I.6220.31.2016

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2016 r.

po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Tyma, Prezesa Zarządu PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o. przy ulicy Grobla 6/1 w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 20/1, 20/4, 20/5 obręb 159 gmina-miasto Grudziądz”, po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 03 listopada 2016 r. znak WOO.4240.837.2016.KM.2 oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z dnia 13 października 2016 r. znak N.NZ-423/35/16, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 20/1, 20/4, 20/5 obręb 159 gmina-miasto Grudziądz”.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 22-11-2016 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2016 11:26