herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Karta Kąpieliska Plaża Dzika

    I I. K a r t a   k ą p i e l i s k a

  1. Informacje podstawowe

Lp.

Informacje podstawowe

Kąpielisko Plaża Dzika ul. Jeziorna 1, 86-300 Grudziądz

(Nazwa i adres kąpieliska)

Kod kąpieliska: 046PKAP0003

1

2

3

1

Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko

Jezioro Rudnickie Wielkie

2

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko

PLLW20562

3

Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami

Linia brzegowa 71 m, A: 53,43961 N, 18,73506 E,  B: 53,44006 N, 18,73564 E,

odległość linii granicznej od strony wody 50 m,

odległość linii granicznej od strony lądu 50, 30 m,

4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieli

360

5

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

15 czerwca – 31 sierpnia

6

Organizator kąpieliska

Nazwa albo imię i nazwisko

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku

Adres

ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)

tel. 564625654

e-mail: dyrektor@moriw.grudziadz.pl

www.moriw.pl

7

Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko

Nazwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu

Adres

ul. Kosynierów Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)

tel. 564517810, 564517827

e-mail: psse.grudziadz@pis.gov.pl

http://www.ppis.grudziadz.com

8

Infrastruktura

w obszarze kąpieliska

Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych

damskie: 2, męskie: 1,

Liczba natrysków

brak

Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli

Plaża bezpłatna, teren ogrodzony, kąpielisko wygrodzone linami, strzeżone od 10.00 do 18.00 przez WOPR wyposażony w sprzęt ratowniczy i łódź, punkt gastronomiczny, dojazd drogą publiczną, dostęp do komunikacji miejskiej, parking

Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia

Instalacje wodne zasilane wodą z wodociągu miejskiego,

możliwość zakupu wody mineralnej

Wpływ infrastruktury na jakość wody

Brak

Istnieje  (należy podać jaki)

9

Gospodarka odpadami przy kąpielisku

płynnymi

kanalizacja, zbiornik bezodpływowy, brak

Umowy, rachunki na odbiór ścieków

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

umowa nr 5576/1/3978 z dnia 17.08.2009 r.

stałymi

Kosze, pojemniki, segregacja, brak

Umowy, rachunki na odbiór odpadów

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

umowa nr 2165 z dnia 18.06.2008 r.

10

Pozwolenie wodno prawne (data wydania i ważności, nazwa organu wydającego)

Wskazane dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu

Nie dotyczy – kąpielisko istnieje od dawna

11

Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)

 

Wskazane dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu

23.03.2011 r.

12

Aktualizacja informacji podstawowych

data  8.05.2012 r.

Czego dotyczy aktualizacja  Wiersz 3 – oznaczenie linii brzegu, wiersz 5 – termin otwarcia,

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

 

 

 

 

 

 

 

B. Jakość wody w kąpielisku Plaża Dzika (oceny, kwalifikacje, zakazy i zalecenia)

Lp.

Informacje o jakości wody

(dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne)

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

1

Ocena jakości wody przed sezonem

przydatna

do kąpieli

przydatna

do kąpieli

przydatna

do kąpieli

przydatna

do kąpieli

przydatna

do kąpieli

2

Ocena sezonowa

Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie

i jego przyczyny

bez zakłóceń

bez zakłóceń

bez zakłóceń

bez zakłóceń

bez zakłóceń

Liczba próbek mikrobiologicznych

pobranych/zakwestionowanych

4 / 0

6 / 0

5 / 0

5 / 0

7 / 1

Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe

brak

brak

brak

brak

1/1

Obecność innych organizmów  (sinice, makrofagi, fitoplankton morski)

liczba przypadków i czas trwania

brak

brak

brak

brak

brak

Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów,

liczba przypadków i czas trwania

brak

brak

brak

brak

brak

Wystąpienie sytuacji wyjątkowej

brak

brak

brak

brak

brak

3

Zalecenia organów inspekcji sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli

(data, czas trwania, przyczyna)

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

Zakaz kąpieli w  danym sezonie

(data, czas trwania, przyczyna)

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

1.07.-6.07.

nie ustalono

Stały zakaz kąpieli

(data przyczyna)

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

Inne istotne zalecenia i uwagi

brak

brak

brak

brak

brak

4

Klasyfi-kacja

Zestaw danych o jakości  wody w kąpielisku

(liczba uwzględnionych próbek)

nie obowiązuje

nie obowiązuje

nie obowiązuje

18

21

Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku

nie obowiązuje

nie obowiązuje

nie obowiązuje

dobra

dobra

 

 

Lp.

Informacje o jakości wody

(dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne)

Rok

2016

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Ocena jakości wody przed sezonem

przydatna

do kąpieli

 

 

 

 

2

Ocena sezonowa

Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie

i jego przyczyny

bez zakłóceń

 

 

 

 

Liczba próbek mikrobiologicznych

pobranych/zakwestionowanych

5 / 0

 

 

 

 

Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe

brak

 

 

 

 

Obecność innych organizmów  (sinice, makrofagi, fitoplankton morski)

liczba przypadków i czas trwania

brak

 

 

 

 

Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów,

liczba przypadków i czas trwania

brak

 

 

 

 

Wystąpienie sytuacji wyjątkowej

brak

 

 

 

 

3

Zalecenia organów inspekcji sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli

(data, czas trwania, przyczyna)

nie wystąpił

 

 

 

 

Zakaz kąpieli w  danym sezonie

(data, czas trwania, przyczyna)

nie wystąpił

 

 

 

 

Stały zakaz kąpieli

(data przyczyna)

nie wystąpił

 

 

 

 

Inne istotne zalecenia i uwagi

brak

 

 

 

 

4

Klasyfi-kacja

Zestaw danych o jakości  wody w kąpielisku

(liczba uwzględnionych próbek)

20

 

 

 

 

Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku

doskonała

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 02-02-2017 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2017 10:48