herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Karta Kąpieliska Plaża Tarpno

    I I.  K a r t a   k ą p i e l i s k a

  1. Informacje podstawowe

Lp.

Informacje podstawowe

Kąpielisko Plaża Tarpno ul. Jaśminowa 1, 86-300 Grudziądz

(Nazwa i adres kąpieliska)

Kod kąpieliska: 046PKAP0005

1

2

3

1

Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko

Jezioro Tarpno

2

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko

Jezioro nie stanowi jednolitej części wód powierzchniowych

3

Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami

Linia brzegowa 50 m, A: 53,49197 N, 18,82475 E, B: 53,49236 N, 18,82486 E,

odległość linii granicznej od strony wody 50 m,

odległość linii granicznej od strony lądu 20 m,

4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieli

250

5

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

15 czerwca – 31 sierpnia

6

Organizator kąpieliska

Nazwa albo imię i nazwisko

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku

Adres

ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)

tel. 564625654

e-mail: dyrektor@moriw.grudziadz.pl

www.moriw.pl

7

Właściwy państwowy inspektor sanitarny kontrolujący kąpielisko

Nazwa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu

Adres

ul. Kosynierów Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz

Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)

tel. 564517810, 564517827

e-mail: psse.grudziadz@pis.gov.pl

http://www.ppis.grudziadz.com

8

Infrastruktura

w obszarze kąpieliska

Liczba toalet (damskie, męskie, dla niepełnosprawnych

Kabiny Toi Toi – 5 szt.

Liczba natrysków

brak

Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli

Plaża bezpłatna, teren wygrodzony, kąpielisko wygrodzone linami, strzeżone od 10.00 do 18.00 przez WOPR wyposażony w sprzęt ratowniczy i łódź, boisko, dojazd drogą publiczną, parking

Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia

brak

Wpływ infrastruktury na jakość wody

Brak

Istnieje  (należy podać jaki)

9

Gospodarka odpadami przy kąpielisku

płynnymi

kanalizacja, zbiornik bezodpływowy, brak

Umowy, rachunki na odbiór ścieków

Umowa z firmą specjalistyczną na sezon

stałymi

Kosze, pojemniki, segregacja, brak

Umowy, rachunki na odbiór odpadów

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

umowa nr 2165 z dnia 18.06.2008 r.

10

Pozwolenie wodno prawne (data wydania i ważności, nazwa organu wydającego)

Wskazane dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu

Pozwolenie z dnia 13.06.2008 r. wydane przez Urząd Miejski w Grudziądzu

11

Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)

 

Wskazane dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu

23.03.2011 r.

12

Aktualizacja informacji podstawowych

data  8.05.2012 r.

Czego dotyczy aktualizacja  Wiersz 3 – oznaczenie linii brzegu, wiersz 5 – termin otwarcia,

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Jakość wody w kąpielisku Plaża Tarpno (oceny, kwalifikacje, zakazy i zalecenia)

Lp.

Informacje o jakości wody

(dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne)

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

1

Ocena jakości wody przed sezonem

przydatna

do kąpieli

przydatna

do kąpieli

przydatna

do kąpieli

przydatna

do kąpieli

przydatna

do kąpieli

2

Ocena sezonowa

Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie

i jego przyczyny

bez zakłóceń

bez zakłóceń

bez zakłóceń

bez zakłóceń

bez zakłóceń

Liczba próbek mikrobiologicznych

pobranych/zakwestionowanych

4 / 0

6 / 0

9 / 1

5 / 0

5 / 0

Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe

brak

brak

1 / 1

brak

brak

Obecność innych organizmów  (sinice, makrofagi, fitoplankton morski)

liczba przypadków i czas trwania

brak

brak

brak

brak

brak

Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów,

liczba przypadków i czas trwania

brak

brak

brak

brak

brak

Wystąpienie sytuacji wyjątkowej

brak

brak

brak

brak

brak

3

Zalecenia organów inspekcji sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli

(data, czas trwania, przyczyna)

nie wystąpił

nie wystąpił

23.08. – 26.08.

nie ustalono

nie wystąpił

nie wystąpił

Zakaz kąpieli w  danym sezonie

(data, czas trwania, przyczyna)

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

Stały zakaz kąpieli

(data przyczyna)

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

nie wystąpił

Inne istotne zalecenia i uwagi

brak

brak

brak

brak

brak

4

Klasyfi-kacja

Zestaw danych o jakości  wody w kąpielisku

(liczba uwzględnionych próbek)

nie obowiązuje

nie obowiązuje

nie obowiązuje

19

21

Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku

nie obowiązuje

nie obowiązuje

nie obowiązuje

doskonała

doskonała

 

 

Lp.

Informacje o jakości wody

(dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne)

Rok

2016

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Ocena jakości wody przed sezonem

przydatna

do kąpieli

 

 

 

 

2

Ocena sezonowa

Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie

i jego przyczyny

bez zakłóceń

 

 

 

 

Liczba próbek mikrobiologicznych

pobranych/zakwestionowanych

5 / 0

 

 

 

 

Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/krótkotrwałe

brak

 

 

 

 

Obecność innych organizmów  (sinice, makrofagi, fitoplankton morski)

liczba przypadków i czas trwania

brak

 

 

 

 

Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów,

liczba przypadków i czas trwania

brak

 

 

 

 

Wystąpienie sytuacji wyjątkowej

brak

 

 

 

 

3

Zalecenia organów inspekcji sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli

(data, czas trwania, przyczyna)

nie wystąpił

 

 

 

 

Zakaz kąpieli w  danym sezonie

(data, czas trwania, przyczyna)

nie wystąpił

 

 

 

 

Stały zakaz kąpieli

(data przyczyna)

nie wystąpił

 

 

 

 

Inne istotne zalecenia i uwagi

brak

 

 

 

 

4

Klasyfi-kacja

Zestaw danych o jakości  wody w kąpielisku

(liczba uwzględnionych próbek)

21

 

 

 

 

Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku

doskonała

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 02-02-2017 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2017 10:48