herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wszczęciou postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Grudziądzkiego na odwodnienie drogi powiatowej nr 1378C na odcinku Grudziądz-Gać.

Grudziądz, dnia 6.02.2017 r.

GK-I.6341.3.2017

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)

Prezydent Grudziądza

podaje do publicznej wiadomości informację,

iż na wniosek:  Pani Aleksandry Jaczun-Dorau, reprezentującej Biuro Projektów Drogowych s.c Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbidniew Dorau z siedzibą w Toruniu, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Edmunda Korgola, Starostę Grudziądzkiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych odwadniających drogę powiatową nr 1378C na odcinku Grudziądz-Gać  w postaci: 2 podziemnych zbiorników retencyjno-rozsączających służących wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi oraz 3 wylotów służących do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do zbiorników retencyjno-rozsączających,
  2. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków - wód opadowych
    lub roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 1378C na odcinku Grudziądz- Gać, do ziemi poprzez zbiorniki retencyjno-rozsączające.

Dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu dla stron postępowania w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, budynek „C”, I p., pokój nr 8, (tel. 56 45 10 309). Uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od daty opublikowania informacji.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia niniejszej informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w sprawie oraz na stronie internetowej miasta: www.bip.grudziadz.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 07-02-2017 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2017 09:03