herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na zmianie sposobu użytkowania obiektów Laboratorium Fotograficznego CEWE Sp. z o.o. przy ul. Droga Mazowiecka 23 w Grudziądzu na zakład recyklingu tworzyw sztucznych LAURENCE Rafał Mielniuczuk w Grudziądzu.

Grudziądz, dnia 17 lutego 2017 roku

GK-I.6220.34.2016

Informacja

            Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  /tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 353 z późn. zm./

zawiadamiam

że w dniu 17 stycznia 2017 roku na wniosek Pana Rafała Mielniczuka przedstawiciela firmy LAURENCE z siedzibą w Grudziądzu, ul.Dębowa 26, 86-300 Grudziądz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów Labolatorium Fotograficznego CEWE Sp. z o.o. przy ul.Droga Mazowiecka 23 w Grudziądzu na Zakład recyklingu tworzyw sztucznych LAURENCE Rafał Mielniuczuk     w Grudziądzu realizowanego na terenie działek nr 3/5 - obręb 136 i dz. nr 8/57 - obręb 137 w Grudziądzu.               

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy  można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu /budynek C, p. 9, I p./ w godzinach pracy: poniedziałek-czwartek 8.00 – 15.00 i piątek 8.00 – 12.00.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 20-02-2017 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Schulz 20-02-2017 07:52