herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/18/17 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 2017-02-27 09:47
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/17/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 2017-02-24 08:18
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/16/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-27 09:25
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/15/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego linią kolejową, ul. Droga Łowicka i granicą administracyjną miasta 2017-10-12 15:15
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/14/17 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku" 2017-02-24 08:16
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/13/17 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Grudziądz" 2017-02-24 08:21
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/12/17 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (skarga Kazimierza P.) 2017-02-24 07:59
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/11/17 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (skarga Aleksandra P.) 2017-02-24 07:57
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/10/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2017 rok 2017-02-24 07:56
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/9/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2017-2031 2017-03-07 08:55
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/8/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-02-27 14:34
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/7/17 w sprawie powołania Skarbnika Miasta 2017-02-24 07:54