herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXXV sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 29 marca 2017 r.

Grudziądz, 22 marca 2017 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XXXV  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 29 marca  2017 r. o godz. 11:00 w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.  Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z  XXXIII  sesji;

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok;

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2017-2031;

5. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta:

  1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
  2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
  3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
  4. głosowanie nad projektem uchwały;

6. Uchwała w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę – miasto Grudziądz w 2017 roku;

7. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz;

8. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania;

9. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz;

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, oddanej w użytkowanie na rzecz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu;

11. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową;

12. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku;

13. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do  nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;

14.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za 2016 rok;

15.  Interpelacje;

16.  Zapytania i wolne głosy;

17.  Zakończenie obrad.        

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                                           Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 14-03-2017 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 28-03-2017 14:55