herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/31/17 w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewow na rok 2017 2017-04-03 10:19
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/30/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-31 10:11
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/29/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku 2017-03-31 10:09
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/28/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2017-03-31 10:08
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/27/16 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz 2017-03-31 10:06
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/26/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania 2017-03-31 10:05
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/25/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz 2017-03-31 10:02
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/24/17 sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę-miasto Grudziądz w 2017 roku 2017-03-31 10:02
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/23/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta 2017-03-31 10:00
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/22/17 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu za 2016 rok 2017-03-31 09:53
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/21/17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, oddanej w użytkowanie na rzecz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2017-03-31 09:53
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/20/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2017-2031 2017-03-31 10:25
dokument UCHWAŁA Nr XXXV/19/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-04-03 15:04