herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVI/37/17 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 kwietnia 2017 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej 2017-10-12 14:18
UCHWAŁA Nr XXXVI/39/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskigo 37 2017-04-27 10:06
UCHWAŁA Nr XXXVI/38/17 w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży 2017-04-27 10:02
UCHWAŁA Nr XXXVI/37/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej 2017-04-27 10:00
UCHWAŁA Nr XXXVI/36/17 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz na 2017 rok 2017-04-27 09:59
UCHWAŁA Nr XXXVI/35/17 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz" 2017-04-27 09:59
UCHWAŁA Nr XXXVI/34/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2017-04-27 09:42
UCHWAŁA Nr XXXVI/33/17 w sprawie oceny działalności w 2016 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" 2017-04-27 09:41
UCHWAŁA Nr Nr XXXVI/32/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok; 2017-04-27 09:40