herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Otwarte konkusry ofert na realizację zadań publicznych

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych określonych w § 9 pkt 7 i 9 "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok":

  1. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
  2. „Turystyka i krajoznawstwo”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Oferty należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38 w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r.

Jednocześnie Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowych. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 102 lub 225) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Bolibok 29-05-2017 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 29-05-2017 14:33