herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XXXIX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 28 czerwca 2017 r.

Przewodniczący Rady zwołuje:

XXXIX Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad:

 

1. Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z XXXVI sesji;

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

4. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok;

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą–miasto Grudziądz a Gminą Grudziądz w sprawie zasad korzystania przez mieszkańców Gminy Grudziądz z uprawnień wynikających z Programu ”Grudziądzka Karta Seniora”;

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu;

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza;

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla gminy – miasto Grudziądz”;

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. dr. L. Rydygiera;

10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy – miasto Grudziądz”;

11. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

12. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz;

13. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz;

14. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu;

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz /inicjatywa uchwałodawcza radnych/;

16. Interpelacje;

17. Zapytania i wolne głosy;

18. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 13-06-2017 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 21-06-2017 12:49