herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/63/17 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2017-06-29 13:10
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/62/17 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 2017-06-29 13:10
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/61/17 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu, oddanej w użytkowanie na rzecz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2017-06-29 13:09
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/60/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2017-06-29 13:08
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/59/17 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2017-07-04 08:03
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/58/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz 2017-06-29 13:06
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/57/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ? miasto Grudziądz 2017-06-29 13:04
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/56/17 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2017-06-29 13:03
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/55/17 w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy-miasto Grudziądz" 2017-06-29 13:03
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/54/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla gminy-miasto Grudziądz" 2017-06-29 13:00
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/53/17 zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 2017-06-29 12:59
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/52/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2017-06-29 12:58
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/51/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a Gminą Grudziądz w sprawie zasad korzystania przez mieszkańców Gminy Grudziądz z uprawnień wynikających z Programu "Grudziądzka Karta Seniora" 2017-06-29 12:57
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/50/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2017-2031 2017-06-29 11:26
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/49/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-06-29 12:55
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/48/17 w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok 2017-06-29 12:54
dokument UCHWAŁA Nr XXXIX/47/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 2017-06-29 12:53