herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postepowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Piotra Skargi 7 w Grudziądzu.

Grudziądz, dnia 19.07.2017 r.

GK-II.6131.137.2017

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza

W sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257-t.j.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Grudziądza informuje, że w dniu 12 maja 2017r. na wniosek złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. Moniuszki 13, 86-300 Grudziądz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 47/3 obręb 98, zlokalizowanej przy ul. Piotra Skargi 7 w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 79 § 1 k.p.a. zawiadamiam, że w dniu 03.08.2017 r. na godzinę 10:00 odbędą się oględziny wnioskowanego drzewa do usunięcia na terenie ww. nieruchomości

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Grudziądza publicznie dostępnym wykazie danych: www.bip.grudziadz.pl/ochrona środowiska/ pozwoleniaidecyzje/.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - wejście C, pokój nr. 3, tel. 56 45 10 267.

Obwieszczenie wisi w dniach od 19.07.2017 do 02.08.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 20-07-2017 07:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2017 07:32