herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr: 22/6 obr. 104, dz. nr: 242, 292, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70/2, 70/1, 68/2, 68/1, 8/26, 65, 8/29, 8/40, 8/23, 8/36, 8/35, 8/31, 8/33, 8/32, 8/18, 60, 59, 244, 243, 61/2, 288, 287/1 obr. 108 zlokalizowanych przy ulicy Bolesława Prusa w Grudziądzu