herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XXIX/103/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

UCHWAŁA NR XXIX/103/08
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 6 października 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d” i lit.„i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.165, art.184, art.188 ust.1,2 i 3 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) uchwala się, co następuje:

          § 1. W Uchwale Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok (zmiana: Uchwała Nr XXI/4/08 RMG z 27.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXII/18/08 RMG z 26.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIII/42/08 RMG z 30.04.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIV/57/08 RMG z 28.05.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXV/71/08 RMG z 25.06.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXVI/88/08 RMG z 06.08.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXVIII/89/08 RMG z 24.09.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 29/08 Prezydenta Grudziądza z 31.01.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 32/08 Prezydenta Grudziądza z 05.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 64/08 Prezydenta Grudziądza z 29.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 100/08 Prezydenta Grudziądza z 31.03.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 152/08 Prezydenta Grudziądza z 30.04.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 190/08 Prezydenta Grudziądza z 29.05.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 240/08 Prezydenta Grudziądza z 27.06.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 273/08 Prezydenta Grudziądza z 30.07.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 305/08 Prezydenta Grudziądza z 29.08.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 334/08 Prezydenta Grudziądza z 29.09.2008 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 7 „Plan finansowy inwestycji” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Szymański
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 07-10-2008 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-11-2008 08:51