herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 341/17 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 341/17

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 1 sierpnia 2017r.

 

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

 

 

Na podstawie art. 8a, art. 8b, art. 8c i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam do podejmowania wszelkich działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego następujące osoby:

   1) Pana Włodzimierza Zielińskiego - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

   2) Panią Monikę Łagodę - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

   3) Panią Annę Reetz - Kierownika Samodzielnego Referatu Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

   4) Panią Wiolettę Nagrabską – Starszego Inspektora w Samodzielnym Referacie Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 2. Upoważniam do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w formie prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego następujące osoby:

   1) Panią Agnieszkę Bałdyga – Chabuda – Starszego Referenta w Samodzielnym Referacie Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

   2) Panią Kamilę Pankowską – Starszego Referenta w Samodzielnym Referacie Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 3. Upoważniam do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 wskazanej ustawy następujące osoby:

   1) Panią Annę Reetz - Kierownika Samodzielnego Referatu Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

   2) Panią Wiolettę Nagrabską - Starszego Inspektora w Samodzielnym Referacie Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

   3) Panią Agnieszkę Bałdyga – Chabuda - Starszego Referenta w Samodzielnym Referacie Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

   4) Panią Kamilę Pankowską – Starszego Referenta w Samodzielnym Referacie Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 92/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 marca 2016r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 11-08-2017 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 25-09-2017 12:49