herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 21 sierpnia 2017 r. zawiadamiające wszystkie strony, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja.

Grudziądz, 21-08-2017 r.

GK-I.6220.7.2016

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 34A, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja”

zawiadamiam strony, że:

że w dniu 21 sierpnia 2017 r. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja”.

Z treścią decyzji środowiskowej, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, budynek C, piętro I, pokój nr 7 w godzinach od 8.00 do 15.000 od poniedziałku do czwartku oraz od 8.00 do 12.00 w piątek.

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.graudziadz.pl, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 25-08-2017 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2017 08:13