herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Jackowskiego na OM Strzemięcin w Grudziądzu (polegającej na przebudowie jezdni, zjazdów, miejsc parkingowych, chodników, budowie drogi rowerowej (od ul Korczaka do ul. Chełmińskiej) oraz przebudowie kanalizacji deszczowej) na działkach nr: 7/26, 15 - obr. 106; dz. nr 71/50, 12, 71/36, 126/6, 18/1, 11/4 - obr. 107; dz. nr 262 - obr. 108; dz. nr 164 - obr. 109.