herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLI/115/17 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2017-10-03 13:34
dokument UCHWAŁA NR XLI/114/17 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza 2017-10-03 13:32
dokument UCHWAŁA NR XLI/113/17 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2017-10-03 13:31
dokument UCHWAŁA NR XLI/112/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul.Lipowej 2017-10-03 13:29
dokument UCHWAŁA NR XLI/111/17 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Grudziądza dotyczących podjęcia współpracy przez gminę-miasto Grudziądz w zakresie programu inwestycyjnego obejmującego m.in. rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych na terenie gminymiasto Grudziądz oraz modernizację i rozbudowę źródeł ciepła zasilających ww. sieć ciepłowniczą realizowanego przez Spółkę OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. oraz Spółki od niej zależne, wchodzące w skład grupy kapitałowej OPEC 2017-10-03 13:20
dokument UCHWAŁA NR XLI/109/17 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2017-10-03 11:37
dokument UCHWAŁA NR XLI/110/17 w sprawie wysokości opłat za usunięcie, przemieszczenie pojazdów z dróg gminy miasto Grudziądz i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie na rok 2018. 2019-08-20 15:17
dokument UCHWAŁA NR XLI/108/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2017-2031 2017-09-29 09:00
dokument UCHWAŁA NR XLI/107/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-09-29 08:57