herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych przy ul. Legionów 79-81 w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 2017-09-27

GK-II.6131.205.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.),

Prezydent Grudziądza zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Wspólnoty Lokalowej „TARPNIAK” z/s przy ul. Legionów 79-81, 86 – 300 Grudziądz w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Legionów 79 - 81 (dz. nr 1/107, obręb 013) w Grudziądzu,

o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ww. działek oraz przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w terminie 14 dni od podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek C, pokój nr 3, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.00 – 15.30, wtorek w godz. 7.30-16.00, piątek 7.00 – 13.00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 28-09-2017 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2017 15:15