herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia przy ul. Bora-Komorowskiego 7,9,11 przy ul. Rydygiera przy ul. Łyskowskiego oraz przy ul. Magazynowej

Prezydent Grudziądza informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) sporządzone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia

  1. w drodze przetargów ustnych nieograniczonych – lokal mieszkalny nr 70 o powierzchni 32,88 m2, mieszczący się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 7-9-11, stanowiący odrębną własność, dla którego prowadzona jest księga wieczysta TO1U/00058055/2 wraz z udziałem wynoszącym 3288/545709 części we własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/14 w obr. 96 o powierzchni 6880 m2, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00018971/7,
  2. w drodze przetargów ustnych nieograniczonych - ul. Ludwika Rydygiera (działki nr 31/3 o powierzchni 2.049 m2, 31/4 o powierzchni 2.002 m2, 31/7 o powierzchni 2.016 m2, 31/8 o powierzchni 2.020 m2, 31/9 o powierzchni 2.000 m2 w obr. 120 wraz z udziałami wynoszącymi po 1/5 części w drodze dojazdowej oznaczonej jako działka nr 31/5 w obr. 120, zapisane w księdze wieczystej TO1U/00019126/6 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą o charakterze rezydencjonalnym – symbol 35 MNr,
  3. w drodze przetargów ustnych ograniczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - ul. Łyskowskiego – działka nr 78/2 w obrębie 24 o powierzchni 337 m2 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00026986/4 - przeznaczona pod podstawową funkcję mieszkaniową z towarzyszącą zabudową usługową – symbol 13 MN-U,
  4. w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – ul. Magazynowa – działka nr 8/82 w obrębie 137 o powierzchni 1.637 m2 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00025208/0 – przeznaczona pod lokalizację obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem działalności: produkcyjnej, usługowej, tym stacji paliw, handlowej o powierzchni sprzedaży do 2.000 m2, magazynowej, składowej, określoną symbolem 34 P/U.

 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 18 października 2017 r. (poz. 1), dniem 19 października 2017 r. (poz. 2 i 3) oraz dniem 25 września 2017 r. (poz. 4) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy upływa z dniem
29 listopada 2017 r. (poz. 1), dniem 01 grudnia 2017 r. (poz. 2 i 3) oraz dniem 07 listopada 2017 r. (poz. 4).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pok. 312, tel. 56 45 10 275 (poz. 1)
i pok. 314, tel. 56 45 10 274 (poz. 2 i 3 i 4).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 23-10-2017 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 23-10-2017 07:56