herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania w/s odwołania od decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Grudziądza z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Granicznej o ciąg pieszo-rowerowy, ścieżkę rowerową, chodnik, zatokę autobusową, kanalizację deszczową w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych"