herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie Polmlek Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ulicy Magazynowej 8.

Grudziądz, 06-11-2017 r.

GK-I.6220.81.2017

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.)

zawiadamia, że w dniu 06 listopada 2017 r.

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Magazynowej 8 w Grudziądzu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia
17 października 2017 r. znak WOO.4240.562.2017.ADS oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z dnia 17 października 2017 r. znak N.NZ-423/21/17, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie Polmlek Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ulicy Magazynowej 8.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.pl Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 07-11-2017 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2017 08:44