herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Otwarte konkurty ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Prezydent Grudziądza ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok":

1) „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;

2) „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;

3) „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 3 do Zarządzenia;

4) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 4 do Zarządzenia;

5) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 5 do Zarządzenia;

6) „Turystyka i krajoznawstwo”, którego szczegóły określa Załącznik Nr 6 do Zarządzenia;

7) "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", którego szczegóły określa Załącznik Nr 7 do Zarządzenia.

Szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w załączonym Zarządzeniu.

Jednocześnie Prezydent Grudziądza zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o wskazanie przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy osób do udziału w pracach komisji konkursowych. Przypominamy, że w pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje i podmioty biorące udział w danym konkursie.

Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 102 lub 225) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 04-12-2017 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Kubik 04-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 04-12-2017 14:38