herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Obwieszczenie WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO o wydaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. decyzji Nr 129/2017 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. obejmującej zadanie pn. "Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gadańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr 1, 2, 3 oraz rozwieszenia przewodów pomiędzy słupami Br-3"