herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 6 października 2008 r.

Protokół

z XXIX sesji Rady Miejskiej Grudziądza

odbytej w dniu 6 października 2008 r.

 

 

XXIX  sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 16:00, zakończono                o godz. 16:40  W posiedzeniu udział wzięło 18 radnych.

 

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/

 

Ad. 1 a

            XXIX sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Szymański dokonał otwarcia, wypowiadając słowa: „otwieram obrady XXIX sesji Rady Miejskiej Grudziądza, zwołanej na wniosek Prezydenta Grudziądza”. Powitał radnych, prezydentów, sekretarza, skarbnika, zaproszonych gości, kierowników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza. W dalszej części Wiceprzewodniczący odczytał wniosek Prezydenta Grudziądza z dnia 29 września 2008 r.

 

/Wniosek Prezydenta stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/.

 

            Sekretarzem obrad był radny Michał Czepek

 

Ad. 1 b

            Przedstawienie porządku obrad

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Oczywiście bez powtarzania tego, co mówiłem 20 minut temu. Powiem tylko i powtórzę, bo niestety moje wątpliwości nie zostały rozwiane podczas posiedzenie Komisji, że mam zasadnicze wątpliwości czy proponowana procedura rozstrzygnięcia tego przetargu jest zgodna z prawem. Czy jest też zgodna z procedurami, które obowiązują przy wydatkowaniu tych pieniędzy, które otrzymujemy z zewnątrz. I czy takie rozstrzygnięcie, podejście do przetargu eliminuje wszelkiego rodzaju podejrzenia o manipulowanie wynikiem przetargu i „drugiego dna”, którego chciałbym uniknąć. Mam takie wątpliwości dlatego będę głosował przeciw tej uchwale, ponieważ uważam, że procedura wyłonienia wykonawcy na budowę tego stadionu powinna być przejrzysta, inna niż ta, którą się nam dzisiaj proponuje. I tylko tyle.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja również publicznie odpowiem Panu Radnemu Wiśniewskiemu, że wszystkie procedury są zgodne z prawem, wszystko jest lega artis i podpisanie umowy nie będzie stanowiło  żadnych problemów natury prawnej. Wszystko jest w porządku jeśli chodzi o procedury i przepisy prawa zamówień publicznych. Jedynym moim argumentem, żeby zwołać dziś sesję nadzwyczajną jest to, że 660.000 zł w tym roku byłoby niewykorzystane, byśmy stracili a i czas jest tutaj bardzo istotny gdyż to boisko ma powstać przez co najmniej 6 tygodni czyli do końca listopada.

 

 

 

 

Radny Ryszard Szczepański

Panie Przewodniczący, szanowni Radni, my budujemy boisko „orlik” a nie stadion tak jak Andrzej Wiśniewski powiedział. Chciałem tylko sprostować, że budujemy małe boisko a nie budujemy stadionu.

 

Wiceprzewodniczący Sławomir Szymański

Szanowni Państwo, opinię prawną poznaliśmy na Komisji w związku z tym czy Państwo radni porządek obrad przyjmują?

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/.

 

Ad. 2

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Państwo Radni, Szanowni Państwo. Ja w kilku słowach odniosę się do tego, co tu było przedstawione. Otóż tak jak Państwo mieli okazję usłyszeć kilka minut temu na Komisji kosztorys inwestorski na to boisko wynosił w granicach 1.500.000 zł Rodzi się wiele pytań. Dla mnie rozwój sportu w Grudziądzu jest jednym z priorytetów i powiem Państwu więcej. Jeżeli dyrektor obecnego klubu sportowego mówi, że za wszelką cenę trzeba zbudować to boisko ponieważ trzeba wyciągać młodzież z bram i z innych obiektów to ja tego nie rozumiem. Ja chodzę na te mecze i mogę zadać retoryczne pytanie. Dlaczego na tych biletach nie ma druków sponsorskich, dlaczego w przerwie meczu nie ma żadnej reklamy? Dlaczego władze klubu w żaden sposób nie dbają o rozwój tego obiektu. Ja jestem dumny z tego jak ten klub się rozwija i m.in. z tego powodu na te mecze chodzę. I zrobiłbym wszystko, żeby ten obiekt zyskał jak najlepszy wizerunek jak najlepsze możliwości rozwoju. Ale dzisiaj mamy przed sobą proste i jasne, po raz kolejny… /koniec strony A kasety Nr1/…

/strona B kaseta Nr1/

Przepraszam za określenie ale mnie kilkanaście ostatnich inwestycji w tym mieście przeraża. Nie ma placów zabaw, nie ma obiecanego rozwoju basenów. MORiW wygląda mniej więcej tak jak wyglądał. Kilkanaście rzeczy kluczowych, o których nam Pan Prezydent opowiadał – nie istnieje. Jakieś tory kolarskie, inne rzeczy. Dzisiaj, nie szukając innego rozwiązania, nie szukając innej możliwości my, oczywiście, w dobrej idei, w dobrej wierze, z dobrym zamierzeniem, mamy przepłacić 20% tylko dlatego, żeby ratować wizerunek Prezydenta. I tylko i wyłącznie po to, żeby mógł przeciąć kolejną wstęgę. Ja niestety ale nie do końca jestem zgodny z takim tokiem myślenia i nie do końca mogę pozwolić na coś takiego. Oczywiście: boiska – tak, place zabaw – tak, miejsca dla młodzieży, lekcje dodatkowe – to jest wszystko jak najbardziej wskazane ale w zgodzie z założeniami, w zgodzie z jakimkolwiek bilansem, który jest robiony, który jest realny. Wówczas to ma sens. Tylko i wyłącznie po to, to nie bardzo.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja dużą sympatią darzę pana radnego Mizerę ale trudno mi się zgodzić z takim podejściem do tego tematu. My nie mamy przecież przepłacić 20%. Nie mamy za wszelką cenę wybudować tego „orlika”. My chcemy, żeby on był wybudowany za kwotę niecały 1.900.000zł minus te 600.000zł, które otrzymamy z zewnątrz. Ja powiem tak: cieszy mnie deklaracja Pana Radnego, że zrobi „wszystko” dla rozwoju sportu i tego klubu i myślę, że my wszyscy będziemy z zainteresowaniem obserwować te działania. No i tylko tyle chyba powiem. Dziękuję bardzo.

 

Radny Ryszard Szczepański

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. No ja myślałem, ze na Komisji powiedzieliśmy sobie wszystko ale są wśród nas takie osoby, które jak są media to muszą zaistnieć i drugi raz o tych samych rzeczach mówią. Proszę Państwa gramy pod publikę a nie staramy się, nie działamy dla dobra miasta tylko chcemy być bardzo popularni w mediach. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa. Chcę powiedzieć tak, nie widzę tu dyrektora klubu. Może jest, nie wiem ale jestem zorientowany w tym, co się w Olimpii dzieje. Chcę powiedzieć tak, klub zrobił tyle, że ze swojej strony zlecił dokumentację na rozszerzenie trybun i w tej chwili na pełnowymiarowe boisko miało zapłacić za dokumentację ponad 50.000zł. Chcę Państwu oświadczyć, że taka dokumentacja będzie i miasto nic za nią nie zapłaci. Dziękuję bardzo.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, szanowni Państwo Radni. Odniosę się tu oczywiście do Pana Radnego Mizery. Możemy jesteśmy na dwóch różnych posiedzeniach Komisji bo ja tu słucham uważnie co Państwo mówicie ale stwierdzenia pana Radnego Szczepańskiego „za wszelką cenę” absolutnie nie słyszałem, żadnych tam maskowań nieudolności, ratowania wizerunku, przecinania wstęg – to oczywiście są jakieś przymiotniki do których ja nie będę się odnosił. Akurat do przecinania wstęgo  mam swój stosunek, żeby nie powiedzieć awersję. Zwracam też uwagę na to, że mamy 660.000zł w tym roku otrzymane w prezencie. Boisko jest w wysokim standardzie, z oświetleniem, wykorzysta czas pracy tego boiska prawie do 22:00, co jest ogromnym tutaj atutem. Boisko na pewno będzie wymagało mniej zabiegów jeżeli będzie chodziło o utrzymanie. Przy okazji placów zabaw, nie od dwóch lat, bo od dwóch lat to jeszcze o tej porze tutaj nie było nowej władzy. Mówiliśmy od ostatniego roku ale jak zwykle o 100% Pan jak zwykle ze wszystkim przesadza.

 

Radny Henryk Szram

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tak akurat się składa, że pracownikiem moim jest trener od chłopców, juniorów i nie wiem, to jest chyba Klub „Stal” o ile się nie mylę. I szkoda, że ten mój pracownik tutaj dzisiaj nie przyszedł. On nazywa się Rafał Klafta. Myślę, że zna Pan tego człowieka. Wie Pan ile razy Panu głowę suszył itd. Opowiada Panu w jakich warunkach Ci chłopcy grają i gdzie grają, że nieraz po kolana w błocie, że nie mają gdzie trenować, że nie mają się gdzie podziać, że biegają tu i tam. Uważam, że takich boisk powinno w mieście powstać nie dwa ale z pięć co najmniej proszę Państwa. Nie znam się dokładnie na procedurach proszę Państwa ale będę głosował w dniu dzisiejszym na pewno „za” tym. Ta kwota 140.000zł może jest duża, może nie jest duża ale powinniśmy zrobić wszystko żeby to boisko powstało i nie zaprzepaścić kolejnej szansy. Żeby nie powtórzyła się historia tych placów zabaw, z tymi tam fińskie, czy norweskie ten projekt dlatego uważam, że taką uchwałę powinniśmy w dniu dzisiejszym przegłosować. Natomiast jeżeli chodzi o tory kolarskie proszę Państwa to o ile się nie mylę to za tamtej kadencji przy Carrefourze miał powstać tor kolarski, miały powstać sadzawki, miał powstać jakieś plac zabaw a stoi jeden klocek i stoi drugi klocek i jakoś tych obiektów towarzyszących nie widać. Dziękuję.

 

Radny Michał Czepek

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Mam nieodparte wrażenie, że dla części radnych siedzących tutaj im gorzej w mieście tym lepiej i trudno przyjąć do wiadomości, że ta ekipa mogłaby mieć jakiekolwiek sukcesy. A wybudowanie „orlika” na stadionie Olimpii będzie niewątpliwym sukcesem tej ekipy. Może też przytoczę, mamy XXI wiek a od kilkudziesięciu lat młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej Nr5 w I Liceum Ogólnokształcącym w Gimnazjum Nr7 a także dzieci z Centrum Pomocy Dziecka Poradnictwa Rodzinnego z ul. Mikołaja z Ryńska chodzą na Olimpię, rano w godzinach szkoły, chodzą nawet w taką pogodę jaką mamy dzisiaj i te dzieci chodzą już przebrane ze szkoły ponieważ nie było dotąd i nie ma warunków, żeby te dzieci mogły korzystać z przebieralni na stadionie. Wybudowanie „orlika” spowoduje, że te dzieci będą mogły ubrane w kurtkach normalnie przyjść w zimę jak ludzie się przebrać i korzystać wtedy z tego sprzętu wybudowanego w tym roku. Także naprawdę nie widzę w czym problem. Wyciąganie tu, insynuowanie, że łamane jest prawo przy zamówieniach publicznych, nie wiem. Wybaczcie Państwo ale dla mnie autorytetem była wypowiedź pani prawnik, która chyba lepiej zna prawo zamówień publicznych niż ktokolwiek z nas, bo tutaj nie słyszałem, żeby ktoś z nas specjalizował się w prawie zamówień publicznych a zarzucanie nieudolności przy wybudowaniu czegokolwiek, przepraszam, ale to się naprawdę mija z celem.

 

Radny Eugeniusz Piasecki

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym, żebyśmy przeszli już do meritum sprawy i zakończyli tą dyskusję. Meritum sprawy i projektu uchwały jest uzasadnienie i chciałbym aby opinia publiczna wiedziała jakie jest uzasadnienie dla podjęcia tej uchwały. Otóż mnie chodzi tylko o to, żeby Pan Prezydent powiedział, że pieniądze wzięte z Zespołu szkół Nr5 czyli te 150.000zł, które będzie  w tym roku przekazane na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „orlik” w przyszłym roku wróci z powrotem na urządzenie boiska wielofunkcyjnego na Lotnisku. I uważam, że na tym powinniśmy już dyskusję zakończyć. Dziękuję bardzo.

 

Prezydent Robert Malinowski

Panie Przewodniczący, szanowni Państwo Radni. Potwierdziłem to na Komisjach i potwierdzam to jeszcze raz publicznie, że mamy dokumentację gotową. Przetargi jeżeli zaczniemy działania szybką wiosną to powinny się w ciągu roku udać i w przyszłym roku boisko wielofunkcyjne na Lotnisku będzie.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja mam nieodparte wrażenie, ze na tej sesji część radnych zachowuje się w ten sposób, że im lepiej dla Pana Prezydenta tym lepiej i dla mnie i to jest odrobinę bolesne. Pan sam słusznie zauważył Panie Radny Michale, że razem byliśmy na kontroli na Olimpii, razem widzieliśmy te szatnie. Jeżeli byłoby to wszystko doprowadzone do porządku to dzisiaj nie musiałby się Pan martwić o to, gdzie te dzieci w tych kurtkach będą chodziły. Prawda jest smutna taka, że, niestety ale dla mnie ważne są cyfry i pewne dokumenty. I ja będę się tego trzymał. Kosztorys inwestorski opiewał na 1.500.000zł Więc nie mówmy o tym, że ta inwestycja nie jest przepłacona. Bo ona o 400.000zł jest przepłacona. Ile dostaniemy zwrotu doskonale wiemy ale koszty były 33%, na 33% na 33%. W jaki sposób chcemy wspomagać klub, rozwój młodzieży czy inne dziedziny w tym mieście zależy od nas. I na co te jest miasta 1.000.000 czy 1.400.000zł w tym przypadku to zależy również od tego ja te środki zostaną rozdysponowane. Więc nie mówmy o tym, że to jest jedyna możliwość na to, żeby wspierać rozwój klubu i że te 600.000zł ratuje wszystko. Otóż nie. Samo wadium tej inwestycji, które Państwo zabierze z powrotem pokrywa to, co nam daje. I to doskonale każdy wie i każdy umie liczyć. Więc jakie przesłanki na tej sali Państwem generalnie kierują mnie nie interesują ale trzymajmy się faktów i cyfr i nie opowiadajmy rzeczy wyssanych z palca. Ja potrafię się zgodzić na wiele rzeczy i uważam, że to boisko jest potrzebne i nawet jestem skłonny stwierdzić, że jestem w stanie się na nie zgodzić. Ale potrafię też zrozumieć to jak ktoś potrafi się przyznać do błędu. I potrafi powiedzieć: nie udało nam się zrealizować tego w odpowiedniej kwocie w odpowiednim przypadku. I dzisiaj, żeby ta samą inwestycję zrealizować trzeb przepłacić 400.000zł I o to tak naprawdę chodzi. A Państwo możecie opowiadać różne rzeczy i możecie mnie atakować i możecie atakować mój punkt widzenia i wszystko inne. Ale bądźmy realistami bo tam gdzie potrzeba 20-30tys.zł na projekt wtedy są problemy. Dziękuję.

 

Radny Ryszard Szczepański

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Mówiłem o tym na Komisji ale powtórzę: nie jest to boisko dla Olimpii. Jest to boisko ogólnodostępne. Dla naszych dzieci. Dla szkół, dla Domu Dziecka, dla młodzieży Śródmieścia. Wszyscy będą z tego korzystać. No pamiętajcie to jest boisko komunalne, to nie jest Olimpii, żeby to nie wyglądało, że to jest budowane dla Olimpii. Nie. To jest dla dzieci miasta Grudziądza stadion będzie budowany. A chce Państwu powiedzieć: nie wybudujemy w tym roku to w przyszłym roku zapłacimy za „orlika” 2.500.000zł. Wspomnicie moje słowo ponieważ „orliki” są już w Polsce budowane za 2.200.000zł. A tych „orlików” ma powstać kilkaset w Polsce więc nie liczcie na to, że „orliki” będą tańsze tylko „orliki” z każdym miesiącem będą droższe. Dziękuję.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja nie uważałbym tutaj sformułowania, ze to jest przepłacona inwestycja bo gdyby ktoś chciał wybudować tego „orlika” za 1.200.000zł to byśmy bardzo chętnie za tyle go wybudowali. No okazuje się, że nikt nie chce za 1.500.000 wybudować, za 1.600.000 czy nawet za 1.800.000zł. Chcą po prostu większe kwoty. Nie wiem czy to jest porażka. No takie są ceny. Gdyby iść tym tokiem myślenia bo to jest za drogo ni nie powinniśmy tego robić to być może nie powinny powstawać autostrady bo się okazuje, że ta która będzie pod Grudziądzem będzie 2 razy droższa niż to miało jakieś 2 lata temu być. No nie o to chodzi, no ceny niestety idą w górę. I zarówno my jak i większość społeczeństwa za bardzo na to wpływu nie ma wiec tutaj pan Radny Szczepański powiedział. Myślę, że nie ma co tracić czasu. Trzeba wybudować ten obiekt jak najszybciej bo może się okazać, że niedługo nie wystarczy nam nawet tych pieniędzy na jego wybudowanie. Dziękuję bardzo.

 

Radny Wiesław Poliński

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Proszę Państwa, gdyby wszyscy reprezentowali taką miłość do dzieci i młodzieży jak pan Radny Mizera to byłoby chyba tak jak w zakończeniu bajki Krasickiego: „wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły”. Wyborcy nigdy by nam nie wybaczyli, że zaprzepaścilibyśmy ponad 600.000zł dotacji z zewnątrz dla tych 150.000zł. Kto ogląda magazyny sportowe wie, że „orliki” naprawdę kosztują już 2.200.000zł Uważam, że jest takie pytanie, czy przypadkiem drzewa Panu nie zasłaniają lasu. Czy ten widok Prezydenta przecinającego wstęgę nie zasłania Panu tych setek dzieci, które będą korzystały z tego obiektu? Dziękuję bardzo.

 

Radny Henryk Szram

Panie Przewodniczący, stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie i podjecie głosowania.

 

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (za 16, przeciw 2) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXIX/103/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/

 

Ad. 4

Zakończenie obrad

 

            Po wyczerpaniu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady zamknęła obrady, wypowiadając słowa: „zamykam obrady XXIX sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.

 

 

 

 

                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                                                                                             Sławomir Szymański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 23-10-2008 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 23-10-2008 10:01