herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/601, obreb 118 zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 17 w Grudziądzu.

Grudziądz, dnia 2018-01-18 r.

GK-II.6131.9.2018

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

Na podstawie art. 10, 49 i 79 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Grudziądza informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z/s przy ul. Moniuszki 13, 86 – 300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/601, obręb 118, zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 17 w Grudziądzu.

Ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 2.02.2018 r. na godzinę 10:00 przy ul. Warszawskiej 17 (dz. nr 21/601, obręb 118) w Grudziądzu.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Grudziądza publicznie dostępnym wykazie danych: www.bip.grudziadz.pl/ochrona środowiska/ pozwoleniaidecyzje/.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - wejście C, pokój nr. 3, tel. 56 45 10 267.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 19 stycznia 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 19-01-2018 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2018 13:53