herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLVI/8/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi na terenie miasta Grudziądza. 2018-02-05 12:48
dokument UCHWAŁA NR XLVI/7/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, przedszkoli specjalnych, przedszkoli integracyjnych, szkół, szkół integracyjnych i placówek, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organem rejestrującym oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-02-05 12:48
dokument UCHWAŁA NR XLVI/6/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu 2018-02-05 12:48
dokument UCHWAŁA NR XLVI/5/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu 2018-02-05 12:48
dokument UCHWAŁA NR XLVI/4/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. ?Wilk? w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps. ?Wilk? w Grudziądzu 2018-02-05 12:48
dokument UCHWAŁA NR XLVI/3/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy-miasto Grudziądz 2018-02-05 12:48
dokument UCHWAŁA NR XLVI/2/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza na lata 2017 - 2020". 2018-02-05 12:48
dokument UCHWAŁA NR XLVI/1/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2018-02-05 12:48