herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Kościuszki w Grudziądzu; na działkach nr: 119 w obrębie nr 42; 95 w obrębie nr 39; 94/2, 91, 90 w obrębie nr 39; 96, 94, 35, 34 w obrębie nr 7; 74, 13, 12, 78, 11, 10, 9, 59, 56/6, 77 w obrębie nr 8; położonych przy ul. Solnej, Kościuszki, Wąskiej, Pułaskiego, Fortecznej, Słowackiego, 6?Marca