herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIX/30/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe 2018-04-04 12:07
UCHWAŁA NR XLIX/29/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaskarżenia Uchwały Nr VI/29/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVII/9/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2018-2031 2018-04-04 12:05
UCHWAŁA NR XLIX/28/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza 2018-04-04 12:04
UCHWAŁA NR XLIX/27/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych 2018-04-04 12:03
UCHWAŁA NR XLIX/26/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej 2018-04-05 10:09
UCHWAŁA NR XLIX/25/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego linią kolejową, ul.Droga Łowicka i granicą administracyjną miasta 2018-04-04 11:54
UCHWAŁA NR XLIX/24/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę ? miasto Grudziądz w 2018 roku 2018-04-04 11:52
UCHWAŁA NR XLIX/23/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Grudziądzu 2018-04-04 11:51
UCHWAŁA NR XLIX/22/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. I Armii Wojska Polskiego w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 16 im. I Armii Wojska Polskiego w Grudziądzu 2018-04-04 11:49
UCHWAŁA NR XLIX/21/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu 2018-04-04 10:42
UCHWAŁA NR XLIX/20/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Grudziądzu w ośmioletnią szkołę podstawową o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Grudziądzu 2018-04-04 10:40
UCHWAŁA NR XLIX/19/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-04-04 10:37