herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

L sesja Rady Miejskiej Grudziądza 25 kwietnia 2018 r.

Przewodniczący Rady zwołuje:

L sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad:

1. Sprawy porządkowe;

    a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
    b) przedstawienie porządku obrad,
    c) przyjęcie protokołu z XLVIII sesji;

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Sprawozdania z działalności za rok 2017:

    a) Powiatowego Urzędu Pracy,
    b) Państwowej Straży Pożarnej,
    c) Komendy Miejskiej Policji,
    d) Straży Miejskiej,
    e) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
    f) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
    g) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
    h) Prezydenta Grudziądza dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
    i) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza;

4. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej w 2017 roku;

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017;

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok;

7. Informacja o realizacji w 2017 roku Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”;

8. Informacja o realizacji w 2017 roku programu „Grudziądzka Karta Seniora”;

9. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok;

10. Sprawozdanie z działalności Grudziądzkiej Rady Seniorów w 2017 roku;

11. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz 2016-2023 za rok 2017;

12. Informacja Prezydenta Grudziądza o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy;

13. Informacja Prezydenta Grudziądza o wniesionych przez gminę-miasto Grudziądz aportach do spółek prawa handlowego, których gmina jest wspólnikiem;

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok;

15. Uchwała w sprawie „Programu wspierania rodziny w gminie – miasto Grudziądz na lata 2018 - 2020”;

16. Uchwała w sprawie „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie – miasto Grudziądz na lata 2018 – 2020”;

17.Uchwała w sprawie „Programu rozwoju pieczy zastępczej w gminie – miasto Grudziądz na prawach powiatu na lata 2018 – 2020”;

18. Uchwała w sprawie sezonu kąpielowego na terenie gminy – miasto Grudziądz w 2018 roku;

19. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy – miasto Grudziądz w 2018 roku;

20. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. I Armii Wojska Polskiego w Grudziądzu;

21. Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Grudziądzu, ul. Konarskiego 39 oraz nadania imienia Technikum wchodzącego w skład tego Zespołu;

22. Uchwała w sprawie obwodów głosowania;

23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania;

24.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz;

25.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

26.. Interpelacje;

27. Zapytania i wolne głosy;

28. Zakończenie obrad.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 12-04-2018 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 19-04-2018 09:58