herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 406/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-12-05 08:25
ZARZĄDZENIE NR 405/08 w sprzwie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-12-15 14:06
ZARZĄDZENIE NR 404/08 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2008-12-03 08:29
ZARZĄDZENIE NR 403/08 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu 2008-12-03 08:26
ZARZĄDZENIE NR 402/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziadzu przy ulicy Spacerowej, zabudowanej 5 domkami letniskowymi. 2008-12-15 14:07
ZARZĄDZENIE NR 401/08 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 2008-12-03 08:24
ZARZĄDZENIE NR 400/08 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu 2008-12-03 08:23
ZARZĄDZENIE NR 399/08 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu 2008-12-03 08:21
ZARZĄDZENIE NR 398/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziadzu przy ulicy Alei Sportowców 12, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-12-15 14:10
ZARZĄDZENIE NR 397/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2008-12-15 14:13
ZARZĄDZENIE NR 396/08 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 2008-12-03 08:18
ZARZĄDZENIE NR 395/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2008-12-15 14:14
ZARZĄDZENIE NR 394/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, będące własnością Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Dąbrowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-12-15 14:15
ZARZĄDZENIE NR 393/08 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Warszawskiej. 2008-12-19 11:45
ZARZĄDZENIE NR 392/08 w sprawie projektu budżetu na 2009 rok 2008-11-18 08:35
ZARZĄDZENIE NR 391/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej. 2008-11-18 08:34
ZARZĄDZENIE NR 390/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2008-11-19 13:58
ZARZĄDZENIE NR 389/08 zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarna Droga, zagospodarowanej ogródkiem działkowym. 2008-11-18 08:33
ZARZĄDZENIE NR 388/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna – Droga Kurpiowska. 2008-11-18 08:32
ZARZĄDZENIE NR 387/08 w sprawie powołania komisji do spraw określenia zasobów kanalizacji deszczowej 2008-11-18 08:31
ZARZĄDZENIE NR 386/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2008-11-19 13:57