herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR L/42/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2018-04-27 10:14
dokument UCHWAŁA NR L/41/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz 2018-04-27 10:13
dokument UCHWAŁA NR L/40/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy-miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 2018-04-27 10:12
dokument UCHWAŁA NR L/39/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania 2018-04-27 10:12
dokument UCHWAŁA NR L/38/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz w 2018 roku 2018-04-27 10:11
dokument UCHWAŁA NR L/37/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego na terenie gminy - miasto Grudziądz w 2018 roku 2018-04-27 10:11
dokument UCHWAŁA NR L/36/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ?Programu rozwoju pieczy zastępczej w gminie ? miasto Grudziądz na prawach powiatu na lata 2018 - 2020? 2018-04-27 10:10
dokument UCHWAŁA NR L/35/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ?Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie ? miasto Grudziądz na lata 2018-2020? 2018-04-27 10:09
dokument UCHWAŁA NR L/34/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ?Programu wspierania rodziny w gminie ? miasto Grudziądz na lata 2018 - 2020? 2018-04-27 10:08
dokument UCHWAŁA NR L/33/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-04-27 10:05
dokument UCHWAŁA NR L/32/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Grudziądzu, ul. Konarskiego 39 oraz nadania imienia Technikum wchodzącego w skład tego Zespołu 2018-04-27 10:04
dokument UCHWAŁA NR L/31/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. I Armii Wojska Polskiego w Grudziądzu 2018-04-27 10:03