herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LI/52/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2018-05-24 09:22
dokument UCHWAŁA NR LI/51/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość w szkołach prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2018-05-24 09:22
dokument UCHWAŁA NR LI/50/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy ? miasto Grudziądz 2018-05-24 09:21
dokument UCHWAŁA NR LI/49/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy ? miasto Grudziądz 2018-05-24 09:20
dokument UCHWAŁA NR LI/48/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Droga Pomorska 2018-05-24 09:19
dokument UCHWAŁA NR LI/47/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz podwyższenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku Bramy Wodnej zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Wodnej 7 2018-05-24 09:18
dokument UCHWAŁA NR LI/46/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Czesława Szachnitowskiego 15 2018-05-24 09:17
dokument UCHWAŁA NR LI/45/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. dr Ludwika Rydygiera 2018-05-24 09:16
dokument UCHWAŁA NR LI/44/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie oceny działalności w 2017 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ?TO-MY? 2018-05-24 09:05
dokument UCHWAŁA NR LI/43/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-05-24 09:00