herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 07.06.2018 r. decyzji nr 10/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę oświetlenia ulicznego na niskoemisyjne na działce nr: 178 obr. 26 przy ul. Mikołaja z Ryńska, dz. 16/29 obr. 33 przy ul. Mikołaja z Ryńska, dz. 31/1, 31/4, 33/2, 38/3, 48/1, 50, 51, 57, 1/4, 20/1, 26/1, 27, 28/1, 30, 32, 34, 35/4, 46, 47/1, 49/1, 6, 7/1 obr. 56, dz. 27/37, 29, 34/2, 42, 43, 44 obr. 57 przy ul. Teatralnej i Rapackiego, dz. 43, obr. 58 przy ul. Malinowskiego, dz. 22, 24/1 obr. 60, dz. 1/20, 14, 15 obr. 92 przy ul. Hallera, dz. 1 obr. 34 przy ul. Malinowskiego, dz. 42 obr. 58 przy ul. Malinowskiego, dz. 11/4, 23/1, 60, 75/62 obr. 60 przy ul. Rapackiego, dz. 50, 57/10 obr. 61 przy ul. Rapackiego i Królewskiej dz. 6 obr. 63, przy ul. Czarna Droga, dz. 8/5 obr. 89 Wiadukt Hallera dz. 71 obr. 91, przy ul. Dworcowej w Grudziądzu