herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LII/62/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2018-06-26 14:13
dokument UCHWAŁA NR LII/61/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-06-26 13:59
dokument UCHWAŁA NR LII/60/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu" 2018-06-26 13:58
dokument UCHWAŁA NR LII/59/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2018-06-26 13:56
dokument UCHWAŁA NR LII/58/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz 2018-06-26 13:55
dokument UCHWAŁA NR LII/57/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 2018-06-26 13:54
dokument UCHWAŁA NR LII/56/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grudziądzkiej Rady Seniorów 2018-06-26 13:53
dokument UCHWAŁA NR LII/55/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-06-26 13:52
dokument UCHWAŁA NR LII/54/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok 2018-06-26 13:51
dokument UCHWAŁA NR LII/53/18 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-06-26 13:51