herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 09 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Grudziądz, dnia 09 lipca 2018 roku

GK-I.6220.11.2018

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

 

z dnia 09 lipca 2018 roku

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w ślad za art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 i 3a, a także 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z wnioskiem JWL Investment S.A., ul. Hoża 82/410, 00-682 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Grudziądza zawiadamia strony

o wszczęciu dnia 09 lipca 2018 roku na żądanie JWL Investment S.A. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie infrastruktury B+R, zakupie rozwiązania patentowego wraz z pracami budowlanymi oraz długotrwałe prowadzenie procesów B+R celem opracowania prototypowej instalacji i technologii do procesów termolizy na terenie przy ul. Parkowej 23 d w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 oraz pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), wniosek strony oraz Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia na środowisko zostały przesłane do organów opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) strony mogą zapoznać się z zebraną w sprawie dokumentacją, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać pisemne wyjaśnienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13, w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), niniejsze zawiadomienie- obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Ratuszowej 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Otrzymują:

  1. Grzegorz Rydian, Piotr Sadowski, Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.

  2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

  3. a/a

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 09-07-2018 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2018 15:08