herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA o wydaniu postanowienia z dnia 29 sierpnia 2018 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Grudziądz, dnia 30 sierpnia 2018 roku

GK-I.6220.11.2018

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

 

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

o wydaniu postanowienia z dnia 29 sierpnia 2018 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 71)
w związku z wnioskiem JWL Investment S.A., ul. Hoża 82/410, 00-682 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Grudziądza zawiadamia strony

o wydaniu postanowienia z dnia 29 sierpnia 2018 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na zakupie infrastruktury B+R, zakupie rozwiązania patentowego wraz z pracami budowlanymi oraz długotrwałe prowadzenie procesów B+R celem opracowania prototypowej instalacji i technologii do procesów termolizy na terenie przy ul. Parkowej 23d w Grudziądzu.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) strony mogą zapoznać się z zebraną w sprawie dokumentacją, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać pisemne wyjaśnienia w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), niniejsze zawiadomienie- obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Ratuszowej 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 03-09-2018 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 03-09-2018 07:49