herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LV/75/18 w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi na terenie miasta Grudziądza 2018-09-24 09:01
dokument UCHWAŁA NR LV/74/18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sposobu ich realizacji przez gminę - miasto Grudziądz w 2018 roku 2018-09-24 09:00
dokument UCHWAŁA NR LV/73/18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 25/11 w obr. 35 2018-09-24 08:59
dokument UCHWAŁA NR LV/72/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017 - 2023" 2018-09-24 09:04
dokument UCHWAŁA NR LV/71/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza 2018-09-24 08:56
dokument UCHWAŁA NR LV/70/18 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2018 rok 2018-09-24 08:58
dokument UCHWAŁA NR LV/69/18 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-09-24 08:57
dokument UCHWAŁA NR LV/68/18 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz 2018-09-24 08:57
dokument UCHWAŁA NR LV/67/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-09-24 08:57
dokument UCHWAŁA NR LV/66/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-09-24 08:57