herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2019-01-22 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku 2019-01-22 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 475/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, płożonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów 79/81, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-01 07:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-01-22 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-01-22 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielenia schronienia bezdomnym kobietom i osobom będącym w stanie kryzysu 2019-01-22 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku 2019-01-22 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-01-22 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Rapackiego 37 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-02-01 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2019-01-22 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kościuszki oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-01-22 10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku 2019-01-22 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/18 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-01-22 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-01-22 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/18 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2019-01-22 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/18 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019 - 2039 2019-01-22 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/18 w sprawie projektu budżetu na 2019 rok 2019-01-22 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku 2019-01-22 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 459/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2019-01-22 10:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 458/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielenia schronienia bezdomnym kobietom i osobom będącym w stanie kryzysu 2019-01-22 10:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 457/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2019-01-22 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 456/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-01-22 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 455/18 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-01-22 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 454/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw 2019-02-01 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 453/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2019-01-22 10:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 452/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-01-22 10:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 451/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-01-22 10:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 450/18 w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym z przeznaczeniem na siedzibę Oddziału Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy 2019-02-01 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 449/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym w Białym Borze k/Grudziądza z przeznaczeniem na potrzeby Agencja "JAXA" z Torunia, INTRA-SAD ze Świecia oraz KAM-KAR s.c. K. Sławnicka, K. Turowska z siedzibą Biały Bór k/Grudziądza oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-02-01 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 448/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-01 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 447/18 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2019-01-22 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 446/18 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2019-01-22 10:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 445/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Czarnieckiego 14 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-02-01 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 444/18 w sprawie ustanowienia na rzecz gminy – miasto Grudziądz odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 99 mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ul. Mikołaja Kopernika 2 2019-01-22 10:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 443/18 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2019-01-22 10:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 442/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00049759/1 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2019-01-22 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 441/18 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2019-01-22 10:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 440/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-02-01 07:36